DEN HAAG - Artsen mogen in beginsel niet meewerken aan het onder dwang voeden van een gedetineerde die vrijwillig en bij zijn volle verstand heeft besloten in hongerstaking te gaan.

Dat valt op te maken uit een brief die de
Inspectie voor de Gezondheidszorg
KNMG

Internationale verdragen en grondwettelijke regels laten geen ruimte voor de gedwongen toediening van vocht en/of voedsel aan een gedetineerde die wilsbekwaam is en die vrijwillig, en doordrongen van de consequenties, heeft besloten niet meer te eten of te drinken.