De top van Rijkswaterstaat heeft eind vorig jaar het Amsterdamse bouwbedrijf Bontrup toegestaan duizenden tonnen afvalstoffen in een natuurplas in Gelderland te dumpen, blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Zembla. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra zou daarbij een belangrijke rol hebben gespeeld.

Het zou gaan om de afvalstof granuliet, die vrijkomt bij het bewerken van graniet en zandsteen. Bontrup bewerkt graniet voor de aanleg van asfaltwegen in Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beschouwt het bedrijf als "een van de belangrijkste leveranciers voor wegenbouwers", schrijft de Volkskrant op basis van een interne memo.

Het werk dreigde echter stil te vallen, omdat Bontrup geen capaciteit meer had om granuliet op te slaan. Het dumpen in natuurplas Over de Maas leek uitkomst te bieden, omdat granuliet de bodem kon verondiepen na de zandwinning die er plaatsvindt.

Deskundigen van het ministerie hadden echter hun bedenkingen bij het storten en waarschuwden dat de gevolgen voor het milieu op de lange termijn onbekend zijn. Ook twee vergunningsverleners zouden afzonderlijk van elkaar de aanvraag voor de stort hebben afgewezen, maar de situatie veranderde toen Zijlstra instapte.

Zijlstra bracht het bedrijf in contact met de top van Rijkswaterstaat en een dag na de laatste afwijzing keurde de overheidsinstantie de aanvraag toch nog goed, "op basis van gewijzigde inzichten", aldus de Volkskrant. Volgens Zijlstra was er sprake van "een ambtelijke obstructie op uitvoerend ambtelijk niveau"; hij ontkent druk te hebben uitgeoefend op Rijkswaterstaat.

Oud-minister Halbe Zijlstra. (Foto: VVD)

'Granuliet voldoet aan wettelijke eisen en kan gestort worden'

Vanwege de "bredere maatschappelijke gevolgen" zou granuliet uiteindelijk als grond bestempeld zijn, waarmee het aan de wettelijke eisen voldoet om in de natuurplas gestort te mogen worden.

Ook Bontrup kwalificeert granuliet als grond, maar een van de vergunningsverleners van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland noemde dat certificaat bij de beoordeling van de aanvraag nog een "onjuist bewijsmiddel", vanwege de mogelijk aanwezige toxische stoffen.

Verbetering: De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat Zembla onzorgvuldig heeft gehandeld met de uitzending over Rijkswaterstaat. De berichtgeving was eenzijdig, onevenwichtig en tendentieus", terwijl Bontrup te weinig ruimte kreeg om te reageren. Ook NU.nl heeft de berichtgeving daarop aangepast.