DEN HAAG - Mensen stiekem begluren door de lens van de camera, is er voortaan niet meer bij. Als bedrijven, winkels of de overheid camera's plaatsen om een bepaald gebied te bewaken, moeten zij dit burgers altijd laten weten. Doen zij dat niet, dan is dat binnenkort strafbaar.

Minister Donner van Justitie en de Tweede Kamer zijn het daarover eens, zo bleek woensdag tijdens een debat. Cameratoezicht om de straat, winkels en gebouwen in de gaten te houden, is wat de Kamer betreft onvermijdelijk. Het is een belangrijk middel in de strijd tegen de criminaliteit, zo luidt het oordeel. Burgers die in het blikveld van de camera kunnen komen, moeten echter wel weten dat zij dit risico lopen. In winkels moet dat bijvoorbeeld al bij de ingang worden aangegeven.

Donner overweegt 'standaardpictogrammen' te laten maken om de burger hierop attent te maken. Bovendien wil hij overleggen met de journalistiek om te bekijken in hoeverre dit opgaat voor journalisten die met de verborgen camera op pad gaan.