Het historische afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag begonnen met een debat over de regels voor de verdere voortgang van het proces. De Republikeinse fractievoorzitter Mitch McConnell paste zijn plannen aan na kritiek uit eigen partij.

Dit liveblog is nu gesloten. Abonneer je op de tag Impeachment Trump om niets van onze berichtgeving over deze historische rechtszaak te missen.

Hartelijk bedankt voor jullie aandacht en voor de interessante vragen die jullie ons stuurden. Voor nu een heel fijne nacht toegewenst!
Hallo en welkom op dit liveblog. Mijn naam is Matthijs le Loux en ik houd je vanavond op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens de eerste dag van de rechtszaak tegen president Donald Trump in de Amerikaanse Senaat.

De verdedigers van Trump en de Democratische aanklagers voeren een fel debat over een Republikeinse resolutie waarin de verdere voortgang van het proces wordt vastgelegd.

 • Een uitgebreidere vooruitblik op vanavond kun je hier lezen.
 • Snel bijlezen over de aanklachten tegen Trump en de hoofdrolspelers in deze historische rechtszaak? Klik hier.

Heb je een vraag? Stuur die naar redactie@nu.nl, dan komt het antwoord wellicht in dit liveblog voorbij. Je bent ook van harte uitgenodigd om mee te praten op NUjij.
woensdag 22 januari om 00:42
Wat kunnen we de komende dagen verwachten als de Republikeinse resolutie wordt aangenomen?

 • Aanklagers en verdediging krijgen elk 24 uur, verspreid over drie dagen, om hun zaak te presenteren.
 • De senatoren krijgen dan 16 uur de tijd voor vragen aan beide kampen.
 • Daarna moet worden besloten of er nieuw bewijs zal worden geaccepteerd, in de vorm van getuigen of documenten.
woensdag 22 januari om 00:40
Zoals bij de vorige twee stemmingen over Democratische wijzigingsvoorstellen, laat de uitkomst van de definitieve stemming over de resolutie met regels voor de rechtszaak tegen president Donald Trump zich raden. Het lijkt erop dat de Republikeinen die er ook langs de partijlijnen doorheen zullen krijgen. Daarna is het tijd voor het diner.

Dat maakt dit een goed moment om het liveblog te stoppen en de ontwikkelingen verder te volgen in onze reguliere berichtgeving. 

We hebben weinig nieuws geleerd tijdens de zitting van vandaag, maar dat betekent niet dat er niets gebeurde. De Republikeinse leider Mitch McConnell paste zijn resolutie op het laatste moment aan, nadat senatoren van zijn eigen partij hem onder druk zetten om niet te ver af te wijken van de regels die golden tijdens het Clinton-proces in 1999. 

De vraag of de Senaat nieuwe getuigen zal horen of nieuw documentair bewijs zal opvragen zal geen antwoord krijgen op deze eerste zittingsdag. De Republikeinen willen dat daar pas na de openingspleidooien van de aanklagers en de verdediging en de eerste vragenronde een beslissing over nemen.
woensdag 22 januari om 00:33
De uitkomst van de stemming, u raadt het al: 53 tegen 47. De motie is verworpen. Schumer komt opnieuw met een wijzigingsvoorstel. Er zal weer een debat volgen.
woensdag 22 januari om 00:33
woensdag 22 januari om 00:26
Schiff is klaar. De Republikeinse meerderheidsleider, Mitch McConnell, doet wat hij had aangekondigd: hij belegt een stemming om de motie af te wijzen.
woensdag 22 januari om 00:25
Roy de Jonge vraagt: Wat is de rol van Joe en Hunter Biden in dit proces?

Antwoord: De Bidens worden genoemd in de bewijslast voor de aanklacht van machtsmisbruik tegen Trump. De Amerikaanse president zou de Oekraïense regering onder druk zou hebben gezet om onderzoeken aan te kondigen naar de Bidens en naar de theorie dat Oekraïne en de Democratische Partij samenwerkten in aanloop naar de verkiezingen van 2016.

Trump en zijn verdedigers stellen dat Joe Biden zijn positie als vicepresident onder Barack Obama misbruikte om zijn zoon te behoeden voor een Oekraïens corruptieonderzoek naar het gasbedrijf Burisma, waar Hunter werkte. Daar is nooit enig bewijs voor geleverd. Dat geldt ook voor de theorie over Democratische samenwerking met Oekraïne, die volgens experts is bedacht door de Russische inlichtingendiensten.

Als de Senaat besluit om nieuwe getuigen te horen, zullen de Republikeinen naar verwachting aandringen op het verschijnen van Hunter Biden.
woensdag 22 januari om 00:17
Schiff gaat in op de argumenten van de advocaten van Trump over het dagvaarden van John Bolton en Charles Kupperman. Bolton dreigde met een rechtszaak als hij een dagvaarding zou krijgen, zegt Schiff. Kupperman, die een advocaat met Bolton deelt, klaagde de Huisonderzoekers daadwerkelijk aan.

De Democraten vertelden de advocaat van Bolton en Kupperman dat er al een vergelijkbare zaak onder de rechter was: tegen voormalig Witte Huis-raadsman Don McGahn. De uitspraak in die zaak was dichtbij. Als de twee oud-veiligheidsadviseurs de dagvaarding simpelweg juridisch wilden laten toetsen, zou die moeten voldoen. 

"Natuurlijk weigerden ze dat", zegt Schiff. "Ze hadden helemaal niet de intentie om te komen getuigen."
woensdag 22 januari om 00:12
Trump-verdediger Jay Sekulow brengt het nodige theater met zich mee. De topdadvocaat heeft ook een carrière als talkshowhost op tv en radio en verschijnt regelmatig als commentator op conservatieve nieuwszenders. De woede over het afzettingsproces die hij tijdens elke spreekbeurt laat doorschijnen is volgens deskundigen waarschijnlijk vooral bedoeld voor een publiek van één: president Trump, die het doorgaans kan waarderen als hij met de nodige passie wordt verdedigd.
woensdag 22 januari om 00:09
Het argument van Cipollone komt toch bekend voor. Het Huis weigerde een dagvaarding tegen oud-veiligheidsadviseur John Bolton uit te vaardigen en trok een dagvaarding tegen een andere getuige, Boltons toenmalige adjunct Charles Kupperman, in voordat een rechter er uitspraak over deed.

En nu wordt de Senaat gevraagd die getuigen alsnog te dagvaarden, zegt Cipollone.
woensdag 22 januari om 00:05
Demings (en de rest van de impeachment managers) zijn klaar met hun argumenten voor het tweede wijzigingsvoorstel van Schumer. Pat Cipollone neemt het woord voor de verdediging van Trump. Omwille van de tijd zal hij al zijn voorgaande argumenten niet herhalen, belooft hij.
dinsdag 21 januari om 23:57
Demings legt uit waarom de Democraten de documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken willen opvragen.

"Ze zouden ons een volledig inzicht geven in hoe de plannen van de president zich van minuut tot minuut ontvouwden", zegt ze. "Ze zouden de conclusie ondersteunen dat hooggeplaatste Oekraïense functionarissen de corrupte aard van president Trumps eisen begrepen, en ze zouden verder blootleggen in welke mate minister Pompeo en [Witte Huis-stafchef] Mick Mulvaney en andere hooggeplaatste Trump-functionarissen op de hoogte waren van het plan van de president en hielpen bij de uitvoering ervan. We hebben het hier niet over een enorm aantal documenten."
dinsdag 21 januari om 23:51
Val Demings, een Democratische afgevaardigde uit Florida, heeft net als (eerste vrouw) Zoe Logfren een historische primeur te pakken. Zij is de eerste Afrikaans-Amerikaanse politicus die het woord voert tijdens een afzettingsrechtszaak in de Senaat.
dinsdag 21 januari om 23:45
De Democraten willen een specifieke set documenten hebben van het ministerie van Buitenlandse Zaken, legt impeachment manager Val Demings uit. Het gaat onder meer om correspondentie tussen minister Mike Pompeo en andere hooggeplaatste mensen uit de regering-Trump, en tussen Pompeo en Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani.

Of haar betoog veel effect zal hebben, valt te bezien. De Republikeinse meerderheidsleider McConnell heeft al aangekondigd weer een stemming te zullen beleggen over het afwijzen van de motie van de Democraten. Net zoals een paar uur geleden gebeurde, zal die waarschijnlijk weer langs de partijlijnen verlopen. 

Daarna is de vraag of de Democratische minderheidsleider Schumer nog meer wijzigingsvoorstellen in zijn koker heeft. Hij beloofde eerder "een serie".
dinsdag 21 januari om 23:31
Amerikaanse media berichten dat sommige senatoren een beetje rusteloos beginnen te worden. Het is al een lange zit geweest vandaag - en het einde is nog niet in zicht. De senatoren mogen officieel niet met elkaar praten, maar er wordt onderling hier en daar toch wat gefluisterd. 

De sfeer begint wat te lijken op die in een brugklas tijdens het achtste lesuur op een vrijdag. De senatoren delen snoep (de Republikeinse senator Ben Sasse heeft een voorraad Jawbreakers mee, meldt CNN) en wisselen briefjes uit. Er gaan geruchten rond dat sommige senatoren het verbod op elektronische apparatuur overtreden door een smartwatch te dragen, maar die zijn nog niet bevestigd.
dinsdag 21 januari om 23:26
dinsdag 21 januari om 23:24
Leona vraagt: Waarom staan de regels waar ze nu over debatteren niet gewoon vast? Het klinkt mij als raar in de oren dat per impeachment bijvoorbeeld moet worden besloten of er getuigen gehoord mogen worden en zo ja, wanneer.

Antwoord: Mooie vraag, Leona! De Amerikaanse Grondwet geeft niet veel details over afzetting van een president. Dat kan als sprake is van beschuldigingen van high crimes and misdemeanours (hoge misdrijven en overtredingen), maar wat zo'n vergrijp precies inhoudt is bij elke nieuwe afzettingsprocedure weer onderwerp van debat.

Verder stelt de grondwet alleen dat het Huis van Afgevaardigden de volledige bevoegdheid heeft een president in staat van beschuldiging te stellen en de Senaat om hem of haar te berechten. Over hoe dat precies moet gebeuren, opnieuw geen woord. De Senaat heeft wel wat algemene regels die zijn gebaseerd op eerder gevoerde afzettingsprocedures. In tegenstelling tot de grondwet, kunnen die relatief simpel worden gewijzigd door de Senaat zelf.

Het helpt om in gedachten te houden dat afzetting geen strafrechtelijk, maar een politiek proces is, en de Senaat een politiek orgaan. Verhoudingen en omstandigheden veranderen. Daardoor is bij elke nieuwe impeachment - buiten de grondwet - weinig in steen gegoten.
dinsdag 21 januari om 23:12
Opperrechter John Roberts komt aan bij het Capitool in Washington voor aanvang van de rechtszaak tegen Donald Trump, eerder op dinsdag. Roberts treedt op als voorzitter tijdens het proces in de Senaat. (Foto: Reuters)
dinsdag 21 januari om 23:03
Susan Collins, een van de vier Republikeinen op wie de Democraten hun hoop hebben gevestigd, laat in een verklaring weten dat ze een motie voor het horen van nieuwe getuigen tijdens een latere fase van de rechtszaak "waarschijnlijk" zal steunen. 

"Zoals ik vorige week zei: hoewel ik eerst nog moet horen hoe de zaak wordt beargumenteerd en de vragen worden beantwoord, verwacht ik dat ik zal concluderen dat het behulpzaam zal zijn om aanvullende informatie te krijgen", schrijft ze. "Het is waarschijnlijk dat ik een motie om getuigen te dagvaarden zal steunen op dat punt in het proces, precies zoals ik in 1999 deed."
dinsdag 21 januari om 22:48
McConnell stelt een pauze van tien minuten voor. Daarna worden er weer twee uur ingeruimd voor debat over dit nieuwe wijzigingsvoorstel. De aanklagers en verdedigers zijn niet verplicht die uren volledig te benutten.
dinsdag 21 januari om 22:40
53 tegen 47. Inderdaad strikt langs de partijlijnen. De motie is afgewezen.

Schumer komt meteen met een tweede wijzigingsvoorstel. Hij wil documenten opvragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer over de gesprekken tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky en over het bevriezen van militaire hulp aan Oekraïne. Het is een flinke lijst met een overdaad aan clausules, die de klerk die het voorstel voorleest duidelijk wat moeilijkheden bezorgen.
dinsdag 21 januari om 22:35
De stemming over het eerste wijzigingsvoorstel van Schumer op de Republikeinse resolutie met procesregels is bezig. Schumer wil het Witte Huis dagvaarden om bepaalde documenten te leveren. De Republikeinse meerderheidsleider Mitch McConnell heeft een stemming aangevraagd om die motie terzijde te schuiven.

Echt spannend is het niet. De Republikeinse senatoren met twijfels over de resolutie lijken te zijn gerustgesteld door de wijzigingen die McConnell zelf heeft aangebracht. Verwacht een uitslag langs de partijlijnen.
dinsdag 21 januari om 22:30
Het gaat nu niet over de vraag óf er nieuwe getuigen moeten worden gehoord en nieuwe documenten moeten worden opgevraagd, maar over de vraag wanneer daar een besluit over wordt genomen, zei Patrick Philbin, een van Trumps advocaten en rechterhand van Witte Huis-raadsman Pat Cipollone.

Volgens hem zou het geen enkel probleem moeten zijn als dat na de openingspleidooien gebeurt, net als tijdens het Clinton-proces in 1999. Daarbij gaat hij wel voorbij aan het feit dat het Witte Huis destijds had meegewerkt aan het afzettingsonderzoek, al zij het met frisse tegenzin. Trumps Witte Huis weigerde dat pertinent.
dinsdag 21 januari om 22:21
Het ziet ernaar uit dat de zitting van vandaag een latertje zal worden. Momenteel wordt er gedebatteerd over één van de wijzigingsvoorstellen van de Democratische senator Schumer. Die heeft gezegd dat hij "een serie" wijzigingen in gedachten heeft. Elk van die voorstellen zal worden behandeld in een debat. Pas als ze allemaal zijn afgehandeld, kan er worden gestemd over de resolutie met regels voor de rechtszaak.
dinsdag 21 januari om 22:11
dinsdag 21 januari om 22:03
Heb je een vraag? Stuur die naar redactie@nu.nl, dan komt het antwoord straks wellicht voorbij.
dinsdag 21 januari om 22:01
CNN heeft een lijst gemaakt van instanties en ministeries die dagvaardingen voor documenten naast zich neerlegden tijdens het afzettingsonderzoek in het Huis. 

 • Het Witte Huis: over gesprekken tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky, over zorgen over die gesprekken binnen de Nationale Veiligheidsraad en over het bevriezen van militaire hulp aan Oekraïne.
 • Het Pentagon (Defensie): over het bevriezen van de militaire hulp.
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken: over correspondentie tussen kabinetsleden, inclusief minister Mike Pompeo, en andere hooggeplaatste functionarissen.
 • Ministerie van Energie: over contacten tussen toenmalig minister Rick Perry en Oekraïense beambten en zijn correspondentie over Oekraïne met andere hooggeplaatste functionarissen.
dinsdag 21 januari om 21:53
Lofgren noemt aan de hand van fragmenten uit de publieke hoorzittingen tijdens het afzettingsonderzoek in het Huis een aantal specifieke documenten die volgens haar moeten worden bekeken door de senatoren als zij een goede afweging willen maken.

Ze stelt bijvoorbeeld dat oud-veiligheidsadviseur John Bolton was volgens getuigen onder meer betrokken was bij het bezoek van een Oekraïense delegatie aan het Witte Huis, waar zou zijn gesproken over een ontmoeting tussen Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, in ruil voor onderzoeken naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en de Democraten. Bolton staat bekend als een man die overal uitvoerige notities over bijhoudt, zegt Lofgren. Waarom zouden de senatoren die niet willen zien?
dinsdag 21 januari om 21:45
Lofgren: "De managers van het Huis spreken hun sterke steun uit voor het wijzigingsvoorstel van senator Schumer, dat een eerlijk en legitiem proces op basis van een volledige verzameling bewijsstukken garandeert."

Primeurtje: Lofgren is nu de eerste vrouw uit de Amerikaanse historie die als impeachment manager de zaak tegen een president presenteert tijdens een afzettingsrechtszaak.
dinsdag 21 januari om 21:42
De Democratische senator Pat Leahy werd tijdens de pauze ondervraagd door de pers, meldt ABC-journalist MaryAlice Parks. Hij kwam met een herinnering uit zijn tijd als aanklager. "Toen had je altijd het gezegde: als de feiten aan jouw kant staan, hamer op de feiten. Als de wet aan jouw kant staat, hamer op de wet. Als geen van beide aan jouw kant staat, hamer op de tafel. Hier hebben ze niks van dat alles aan hun kant, dus hameren ze op afgevaardigde Schiff. Dat is een nieuwe."
dinsdag 21 januari om 21:38
Aan het woord is Zoe Lofgren, een Democratische afgevaardigde uit Californië en een van de zeven impeachment managers van het Huis. Lofgren was betrokken bij drie impeachment-zaken: die tegen Nixon, Clinton en nu Trump. Ze heeft een verleden als immigratieadvocaat en leidt het comité voor algemene administratieve zaken in het Huis. 

Lofgren staat bekend als een gematigde, feitelijke debater, die niet veel op heeft met politiek theater.
dinsdag 21 januari om 21:31
De leider van de Democratische minderheid in de Senaat, Chuck Schumer, heeft in een verklaring gereageerd op de wijzigingen die zijn Republikeinse tegenhanger Mitch McConnell heeft aangebracht aan zijn resolutie met procesregels.

"Het publiek begrijpt hoe oneerlijk de procesregels van senator McConnell zijn en Republikeinse senatoren beginnen hem te vertellen dat hij die moet aanpassen. De echte test wordt of ze senator McConnell onder druk zullen zetten om getuigen en documenten toe te staan. Los van alle beledigingen en het vingerwijzen van de raadslieden van de president, hebben we geen enkel argument gehoord waarom de documenten en getuigen waar wij om hebben gevraagd tijdens deze rechtszaak er niet moeten komen."
dinsdag 21 januari om 21:24
De pauze is voorbij en Adam Schiff heeft opnieuw het woord.
dinsdag 21 januari om 21:21
dinsdag 21 januari om 21:12
dinsdag 21 januari om 21:06
dinsdag 21 januari om 21:01
Als de senatoren, de aanklagers en Trumps verdediging zo terug zijn van hun pauze, mogen de twee laatstgenoemde partijen in debat over een wijziging van de resolutie met procesregels, ingediend door de Democratische minderheidsleider Chuck Schumer. Die wil dat het Witte Huis wordt gedagvaard om relevante documenten te overhandigen en getuigen te laten verschijnen.
dinsdag 21 januari om 20:58
Een van de advocaten van Trump, Jay Sekulow, uitte stevige kritiek op de openingsverklaring van de Democratische impeachment manager Adam Schiff en diens partij. De Democraten willen Trump aan het kruis nagelen vanwege zijn handelen ten aanzien van Oekraïne, omdat ze er niet in slaagden hem te pakken op zijn contacten met Rusland, aldus Sekulow.

"Geloof me, wat plaatsvindt tijdens dit proces kan niet worden verward met een eerlijke rechtsgang. Omdat een eerlijke rechtsgang vereist, en onze grondwet vereist, dat een fundamenteel eerlijke rechtsgang zo is ontworpen dat die de persoon die wordt beschuldigd beschermt", zei hij. 

Volgens de advocaten van Trump had de president de bevoegdheid om Oekraïne te benaderen zoals hij wilde.
dinsdag 21 januari om 20:51
McConnell stelt een pauze van een kwartier voor. Er zijn geen bezwaren, dus die gaat meteen van start. Daarna gaat het debat over de regels voor de rechtszaak verder.
dinsdag 21 januari om 20:50
Schakel je net in of kom je maar heel af en toe kijken? Een korte samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe.

 • De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell, heeft zijn resolutie voor het verdere verloop van de rechtszaak bijgewerkt. McConnell wil de aanklagers en verdedigers nu een dag meer geven om hun openingspleidooien te houden. De 24 uur die elk kamp daarvoor krijgt mag nu worden verspreid over drie dagen, in plaats van twee. Een tweede wijziging maakt het makkelijker om bewijzen uit het afzettingsonderzoek van het Huis toegelaten te krijgen tijdens de rechtszaak.


 • De aanklagers, de zeven Democratische impeachment managers, zijn tegen de resolutie. Zij willen dat bij aanvang van het proces wordt vastgelegd dat ze nieuwe nieuwe bewijzen mogen presenteren. De Republikeinen willen daar pas na de openingspleidooien en de eerste ondervraging door de senatoren een besluit over nemen.
dinsdag 21 januari om 20:41
Heb je een rake observatie over het proces of een vraag waar je met anderen over wilt discussiëren? Praat dan mee op NUjij.

Zoals Zoe_H, die schrijft: "Het valt me op, ook tijdens de hearings al, dat de republikeinen alleen maar lijken te kunnen schreeuwen. Moet wel een getrainde stem hebben wil je dit meer dan 50 minuten vol kunnen houden."

De meeste mensen van wie we zullen horen zijn getrainde juristen en/of politici. Hun stembanden zijn wel wat gewend, Zoe!
dinsdag 21 januari om 20:30
We gaan tijdens dit proces niet direct van de senatoren horen. Die hebben namelijk een eed van stilte afgelegd. Als ze die schenden, kunnen ze daar theoretisch gezien voor in de cel belanden, hoewel deskundigen zeggen dat het niet waarschijnlijk is dat het zo ver komt. De senatoren moeten ook op hun plek blijven zitten tijdens de zitting, tenzij ze pauze krijgen. 

Als de senatoren vragen hebben, dan moeten ze die met pen en papier indienen bij voorzitter Roberts. Elektronische apparaten zijn niet toegestaan en in de zaal mag alleen worden gefilmd door C-SPAN, de onafhankelijke nonprofit-kabelzender die alle uitzendingen uit het Congres verzorgt.
dinsdag 21 januari om 20:18
Schiff is klaar. Hij bracht de boodschap van de Democraten die al op voorhand duidelijk was: als er geen nieuwe getuigen mogen worden gehoord of nieuwe documenten mogen worden opgevraagd, dan wordt de rechtszaak een farce.
dinsdag 21 januari om 20:13
Peter Wondergem vraagt: Welke functie heeft opperrechter John Roberts in dit proces? Wat is precies zijn taak? En zou hij bijvoorbeeld McConnell kunnen berispen, omdat die vooraf heeft aangegeven niet onpartijdig te zijn en actief met Trump samen te werken, terwijl alle senatoren een eed van onpartijdigheid hebben gezworen?

Antwoord: De Amerikaanse Grondwet stelt dat de de opperrechter van het Hooggerechtshof moet optreden als voorzitter tijdens een rechtszaak tegen een president in de Senaat. Verder ligt alle verantwoordelijkheid voor en autoriteit over die rechtszaak bij de Senaat. Dat betekent dat Roberts vooral optreedt als spreekstalmeester. Hij mag proberen beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over alle kwesties rond bewijslast, maar kan worden teruggefloten met een simpele meerderheid van de senatoren. Kort gezegd: Roberts krijgt de autoriteit die de Republikeinen hem gunnen.
dinsdag 21 januari om 20:07
Dat beide kampen nu drie dagen krijgen voor hun openingspleidooien, betekent dat we zittingsdagen van acht uur in plaats van twaalf uur tegemoet gaan. Op de meeste dagen kunnen de zittingen dan rond 21.00 uur (aan de Amerikaanse oostkust) worden afgerond, waarmee de marathonsessies 'gewone' volle werkdagen worden. 
dinsdag 21 januari om 20:01
Monmouth University heeft vandaag een opiniepeiling gepubliceerd. De belangrijkste conclusies:

 • 57 procent van de ondervraagden vindt dat de impeachment managers nieuw bewijs moeten kunnen presenteren. De steun daarvoor is vrij strak langs de partijlijnen verdeeld (Dem. 87 procent; onafhankelijk 56 procent; Rep. 24 procent).
 • Meer dan driekwart vindt dat Trump en huidige en voormalige leden van zijn kabinet een uitnodiging moeten krijgen om te komen getuigen. 40 procent vindt dat zij daartoe moeten worden gedwongen.
 • 53 procent steunt de impeachment van Trump door het Huis en 46 procent keurt die af.
 • 49 procent vindt dat Trump moet worden afgezet, 48 procent vindt dat hij niet moet worden afgezet.
dinsdag 21 januari om 19:55
Schiff geeft een lijst van ontwikkelingen in de Oekraïne-kwestie sinds Trump door het Huis in staat van beschuldiging werd gesteld. Hij praat over de onthullingen van Lev Parnas, de Oekraïense zakenman die samenwerkte met Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani. Parnas overhandigde documenten aan het Huis die meer details geven over de pressiecampagne tegen Oekraïne en de voormalige Amerikaanse ambassadeur in dat land, Marie Yovanovitch.

Ook noemt Schiff de bereidheid van oud-veiligheidsadviseur John Bolton om in de Senaat te getuigen, nieuw documentair bewijs over het achterhouden van militaire steun aan Oekraïne en een oordeel van een onafhankelijke overheidswaakhond dat dit een illegale zet van het Witte Huis was.

"Hoewel het bewijs al meer dan voldoende is om te veroordelen, is er geen reden voor de Senaat om zichzelf te onthouden van alle relevante informatie om zo'n enorm gewichtig besluit te nemen", zegt Schiff.
dinsdag 21 januari om 19:46