Jaarlijks wordt op Schiermonnikoog tijdens Pinksteren een haan in een mand langs een mast omhooggehesen. Ondanks bezwaren van dierenrechtenorganisaties oordeelde de Raad van State dat dit mag, blijkt uit een dinsdag gepubliceerde uitspraak.

Het ophijsen van de mand met de haan is een belangrijk moment tijdens het zogeheten Kallemooifeest, een lokale traditie op Schiermonnikoog. De levende haan blijft als symbool van vruchtbaarheid drie dagen lang op 18 meter hoog zitten. Het dier heeft eten en water in de mand.

Sinds een aantal jaren is de discussie over het gebruik opgelaaid. Dierenrechtenorganisaties vinden dat er onnodig leed wordt veroorzaakt bij de haan en hoopten dit via de rechter te verbieden. Ook ketenden twee activisten zich in 2016 uit protest vast aan de mast.

In 2018 verloor Comité Dierennoodhulp een rechtszaak waarin de organisatie stelde dat de burgemeester geen vergunning had mogen verlenen voor het gebruik, omdat het welzijn van het dier zonder redelijk doel werd benadeeld.

Van dierenmishandeling zou geen sprake zijn, omdat er voldoende maatregelen worden getroffen, oordeelde de rechtbank Noord Nederland destijds. Zo heeft de haan genoeg eten en beschutting, wordt hij onderzocht door een dierenarts en gemonitord met een camera.

Haan krijgt eten en beschutting

Het comité ging hiertegen in hoger beroep bij de Raad van State. Die oordeelt nu dat er geen wetgeving bestaat die de vergunningverlening in dit geval verbiedt.

Mocht er sprake zijn van dierenmishandeling, dan kan het Comité Dierennoodhulp wel een "verzoek tot handhaving" indienen bij de minister van Landbouw en de NVWA, oordeelt de Raad van State. De organisatie heeft al eens een dergelijk verzoek gedaan, maar dit is afgewezen.

'In feite kun je dieren gewoon mishandelen'

Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp vindt de uitspraak "bizar" en "onbegrijpelijk". De organisatie leverde volgens haar vijf deskundigenverklaringen waaruit zou blijken dat er sprake was van dierenmishandeling en voelt zich niet gehoord door de Raad van State.

"In feite kun je dus dieren mishandelen op een plein en kan de gemeente daar een vergunning voor geven", zegt Van de Werd. "Dieren zijn voor de zoveelste keer vogelvrij verklaard."

Het comité zegt een verzoek tot handhaving van de wet te zullen indienen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Als dit afgewezen wordt, wil ze opnieuw naar de rechter stappen.