Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties en discussies op een rij.

Werkdruk ook een probleem in de zorg

Verspreid over het land werd er door meer dan 119 zorglocaties actiegevoerd. Na een hoogoplopend cao-conflict tussen de zorgvakbonden en de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) is de maat vol. Met de staking hopen de vakbonden op een betere cao die volgens hen nodig is om de zorg aantrekkelijk te houden.

Voor een verpleegkundige is NUjij een mooi podium om eigen ervaringen te delen. Bij dit soort acties reageren er altijd veel mensen uit de beroepsgroep, in dit geval de zorgmedewerkers. Onder wie JessicaK, zij steunt de actie en draagt initiatieven aan om de zorg beter te maken.

“Volgens mij hebben wij alle reden tot protest. Ik ben zelf werkzaam als verpleegkundige in het ziekenhuis en heb passie voor mijn werk. Net als vele collega’s van mij. We hebben dagelijks te maken met doodzieke patiënten, patiënten die slecht nieuws krijgen en stervende patiënten. Wat ik wil is meer tijd voor deze patiënten. Ik wil alles op alles zetten om kritieke patiënten goed te kunnen behandelen, ik wil het gesprek aan kunnen gaan en patiënten niet alleen laten sterven als er geen naasten zijn. Want naar mijn idee verdiend niemand het om alleen te moeten sterven. Ja een loonsverhoging zal op zijn plaats zijn gezien de verantwoordelijkheden die we hebben (soms zelfs met leven en dood). Ook moet er structureel iets veranderen in de zorg. Minder administratie die door inspectie wordt opgelegd. De interne opleidingen moeten terugkomen, waardoor het voor mensen die graag in de zorg willen werken makkelijker wordt om zich om te scholen. Want ja het is een fantastisch beroep!”
JessicaK

'Urgente jeugdhulp voor seksueel misbruikte kinderen komt vaak te laat'

Volgens het tweejaarlijkse rapport Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen krijgt seksueel geweld tegen kinderen onvoldoende aandacht en komt urgente hulp vaak te laat. In de laatste twee jaar zouden 21 van de 136 kinderen die slachtoffer werden van seksueel misbruik na zes maanden nog altijd geen jeugdhulp hebben gehad.

Omdat de registratie van deze gevallen nog onvoldoende betrouwbaar is, werd er gediscussieerd hoe deze kwestie wel goed in kaart gebracht kan worden en hoe dit kan worden aangepakt. Daarnaast deelde een aantal lezers hun eigen verhaal. Zij gaven daarmee persoonlijke aanvullingen op het artikel. Zo ook lezer LindaVeetje, zij was in haar jeugd het slachtoffer van een loverboy.

“De hulpverlening heeft hiermee al heel wat jaren problemen mee. Zelf ben ik een slachtoffer van een loverboy. Hulp heb ik nooit echt gehad. Ze weten niet wat ze dan met een kind aanmoeten als ze überhaupt het kind geloven. Door de politie werd ik uitgelachen. Ze zeiden dat ik over alles loog. Ik was gewoon een jaloers meisje. Daar werd ik dan ook voor behandeld. Dit gebeurde toen ik zestien was. Nu ben ik 38 en nog steeds geestelijk een wrak. Dankzij de hulpverlening. Nu ga ik starten met EMDR-therapie. Dat hadden ze meteen moeten doen. Kinderen die op welke manier dan ook, misbruikt zijn, hebben een trauma en op die manier moeten ze ook behandeld worden. Traumaverwerking en zelfbeeld zijn de eerste noodzaak..”
LindaVeetje

Gelijke salarisstijging voor alle niveaus?

Uit onderzoek van het Nationaal Salarisonderzoek blijkt dat de salarissen van hogeropgeleiden harder stijgen dan die van mensen met een mbo-opleiding. Dat wekt verbazing op bij onderzoeker Jaap van Muijen van universiteit Nyenrode: "Er zijn veel personeelstekorten op mbo-niveau, daarom had ik wel verwacht dat de salarissen in ieder geval niet omlaag waren gegaan."

Er werden veel reacties geplaatst die goed ingingen op onze stelling dat de salarisstijging voor alle opleidingsniveaus ongeveer gelijk moet zijn. De meerderheid van de NUjij-gebruikers is het daarmee eens. Mbo'ers worden ondergewaardeerd, stelden sommigen. Lezer Joff bekijkt het van een andere kant en is het oneens met de stelling.

“Ik ben van mening dat de stijging niet gelijk hoeft te zijn. Wanneer men vele jaren langer studeert, waarom zou er dan geen snellere stijging tegenover mogen staan? Met alle respect natuurlijk, maar het is nou eenmaal lastiger om een master af te ronden dan een mbo-opleiding. Daarnaast vraagt het jaren aan extra tijd en tegenwoordig soms ook nog een lening. Loon wordt onder andere bepaald door schaarste. De minderheid is hogeropgeleid, dat impliceert schaarste en dus een andere verhouding in vraag en aanbod. Overigens kunnen praktische mensen een prima salaris verdienen. Aan technici/vakmensen is ook een tekort, hier wordt ook goed voor betaald (of er is meer ruimte voor onderhandeling).”
Joff

Tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van mening dat bijstandsgerechtigden in elke gemeente een tegenprestatie moeten leveren. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van werk of een studie. Ze noemt het ongewenst dat veel bijstandsgerechtigden denken dat ze geen arbeidsverplichting hebben.

Maar die gedachte is niet altijd terecht, vindt lezer Logic. Als bijstandsgerechtigde is het lastig om weer aan de slag te kunnen, of in dit geval te moeten.

“'Het kan volgens Van Ark neerkomen op bijvoorbeeld een baan, een stage, vrijwilligerswerk of een studie. De gevraagde tegenprestatie moet passen bij de betreffende persoon.' Dit vind ik best pijnlijk om te lezen. Ik heb ooit mijn studie af moeten breken vanwege psychische problemen, waardoor ik in de bijstand kwam, terwijl ik in therapie zat. Ik heb daarna mijn best gedaan om een opleiding te kunnen volgen, maar mijn toenmalige werkgever hield zich niet aan de afspraken en toen ben ik uiteindelijk weer in de bijstand terecht gekomen. Het enige wat ik al die tijd wilde, was alsnog een diploma halen, zodat ik werk kon doen dat bij me past. Dat heb ik ook vaak aangegeven in gesprekken, maar een studie terwijl je in de bijstand zit, dát was geen optie, werd me verteld. En dan gaan ze er nu opeens een verplichting van maken. Van "wat jij graag wilt, mag niet" naar "je moet!", ik vind het bizar en oneerlijk.”
Logic