DEN HAAG - Het gebruik van de anticonceptiepil loopt sinds het begin van dit jaar terug, zo blijkt uit onderzoekscijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Vergeleken met de eerste helft van vorig jaar is het aantal malen dat apothekers de pil hebben verstrekt dit jaar met 2 procent gedaald.

Vooral de derde generatiepillen verliezen terrein. Het gebruik daarvan liep in de eerste zes maanden met 13 procent terug vergeleken bij dezelfde periode in 2001. Bij deze pil is de kans op trombose iets groter dan bij de pillen van de tweede generatie.