AMSTERDAM - De vrouw uit Amsterdam die op verzoek van de Belastingdienst sinds 7 juli wordt gegijzeld omdat ze weigert bijna een half miljoen euro terug te betalen, moet achter slot en grendel blijven. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald.

De vrouw eiste in een kort geding dat justitie haar zou laten gaan. Ze kreeg het bedrag in 2003 per abuis op haar rekening gestort, als voorlopige teruggave.

Tijdens de zitting bleek dat de rechter niet kan ingrijpen omdat het vonnis vaststaat en de beroepstermijn is verstreken. Bovendien heeft de Belastingdienst volgens de rechtbank geen misbruik gemaakt van haar bevoegdheid. Verder zou de vrouw verschillende feiten en omstandigheden onvoldoende hebben weerlegd.

Bontjas

De vrouw beweert dat ze geen beschikking meer heeft over het geld, maar dat een vriend het bedrag in zijn bezit heeft. Uit een telefoongesprek blijkt volgens de rechtbank dat de vrouw wel degelijk beschikking had over een deel van het geld. "Ook de aankoop van een bontjas en het boeken van een verre reis rechtvaardigen het vermoeden dat zij niet de volledige waarheid spreekt", aldus de rechter.

De vrouw had op haar aangiftebiljet Inkomstenbelasting over 2002 bij de ingehouden loonheffing twee nullen te veel aan het eind van het bedrag ingevuld en die vervolgens weer doorgestreept. De scanner van de Belastingdienst heeft daardoor het bedrag verkeerd gelezen.

De dienst begon meteen na ontdekking van de fout met een terugvorderingsprocedure. Maar de Amsterdamse gaf hieraan geen gehoor. Het geld verdween van haar bankrekening, waarop de Belastingdienst haar voor de rechter daagde. Die stemde er mee in dat zij werd vastgehouden.