DEN HAAG - De PvdA wil mensen die langer dan drie jaar leven van een minimumuitkering en geen uitzicht hebben op werk een extraatje geven. Echtparen en samenwonenden zouden er 454 euro bij moeten krijgen, alleenstaanden met kinderen 408 euro en alleenstaanden zonder kinderen 318 euro.

Daarmee komt het inkomen van deze groepen, vooral bijstandstrekkers en WAO'er, op AOW-niveau. Het zou gaan om 180.000 huishoudens die volgens PvdA-Kamerlid Noorman voortdurend gebukt gaan onder een "koude barre winter" en die niet op hulp hoeven te rekenen van het nieuwe kabinet.

Om haar doel te bereiken heeft Noorman donderdag een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Dat komt in grote lijnen overeen met een wetsvoorstel van het vorige kabinet, dat het nieuwe kabinet deze week heeft ingetrokken.

Het voorstel van Noorman voorziet ook in instandhouding van bijzondere bijstand voor bepaalde groepen, zoals chronisch zieken, kinderen en ouderen voor woonkosten en ziektekosten. Het kabinet wil af van bijzondere bijstand voor groepen. Gemeenten moeten individuele regelingen gaan treffen.

Volgens Noorman veroorzaakt dit onnodig veel buraucratie en worden mensen gestigmatiseerd. Wel wil ze af van gemeentelijke bijstandsregelingen voor de aanschaf van witgoed en eindejaarsuitkeringen.

Het vorige kabinet had al geld gereserveed voor de regeling, dus de invoering kan volgens Noorman snel. De FNV en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) steunen haar, maar vragen zich af of wel vast te stellen is of iemand binnen een jaar geen uitzicht meer heeft op werk. Dat is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor het extraatje.