DEN HAAG - In Den Haag gaan politie, gemeente en douane vaker grootschalige acties houden tegen het criminele netwerk rond illegale arbeiders. Deze bekendmaking donderdag van burgemeester W. Deetman volgde op de uitzetting van tientallen Bulgaren eerder op de dag. De illegalen waren dinsdag en woensdag op meerdere plaatsen in de stad opgepakt.

Deetman vindt dat voor een goede aanpak van het probleem samenwerking met de landelijke overheid nodig is. Hij stelt dat er op landelijk niveau veel wordt gepraat over vreemdelingen- en illegalenproblematiek, maar dat er te weinig concrete maatregelen tegen worden ondernomen.

"Ik ben blij dat dit kon"

"Tot nu toe hebben we alles zelf aan moeten pakken. Ik ben blij dat dit nu kon", verwees de burgemeester naar de gezamenlijke actie, waarbij politie, douane en gemeente waren betrokken. Deetman is optimistisch dat deze instanties ook in de toekomst aan acties zullen meewerken. Tijdens een actie woensdagavond in de Haagse Schilderswijk en Transvaal werden 82 illegalen uit Bulgarije aangehouden tijdens invallen in 23 zogeheten slaappanden, gebouwen waarin de illegalen onderdak vinden.

Tachting Bulgaren teruggestuurd

Tachtig Bulgaren zijn meteen donderdagochtend om half zes met een speciale chartervlucht naar hun land teruggevlogen. De illegalen werden tijdens hun gedwongen vlucht begeleid door 55 marechaussees in opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ze zijn op de luchthaven van Sofia aan de lokale autoriteiten overgedragen.

De actie richtte zich op de controle van de slaappanden. Het doel was om huisjesmelkers op te pakken die volgens de gemeente grof geld verdienen aan illegale arbeiders.

Het was de eerste grootschalige actie in Den Haag sinds het college van burgemeester en wethouders in februari een plan opstelde om het criminele illegalencircuit aan te pakken. De gemeente kon nog niet zeggen of ook mensen zijn opgepakt die zich schuldig hebben gemaakt aan de uitbuiting van illegalen. Daarvoor is nader onderzoek nodig, aldus Deetman.

De aangehouden illegalen vulden bij de Vreemdelingendienst van de politie vragenformulieren in. Ze moesten onder meer opschrijven hoeveel huur ze aan welke verhuurder betaalden en bij welk loonbedrijf of tuinder ze werk verrichtten.

Enige duizenden illegalen

Den Haag herbergt volgens schattingen enige duizenden illegale personen afkomstig uit onder meer Turkije, Marokko en de laatste jaren ook landen uit Oost-Europa. Vooral de toestroom vanuit Bulgarije is de laatste jaren erg toegenomen. De meeste illegalen werken in de tuinbouw van het Westland, maar ook in de horeca en schoonmaakbranche.

Deetman stuurde onlangs nog een brief naar de Kamercommissie voor Justitie, waarin hij zich uitsprak voor de herinvoering van de vergunningsplicht voor uitzendbureaus. Sinds die plicht is vervallen, vestigde zich in Den Haag een groot aantal malafide uitzendbureaus.

Het Ondersteunings Komitee Illegale Arbeiders (OKIA) is bang dat de omstandigheden voor de illegale arbeiders uit Bulgarije verder zullen verslechteren na de actie in Den Haag. "De illegalen houden hun mond over hun slechte situatie omdat ze bang zijn. Daarom werken ze goedkoop en maken ze lange werkweken", stelt M. Bijl van OKIA.

/NIEUWSPolitie Den Haag pakt tijdens grote actie 82 illegalen op