DEN HAAG - Voor het CDA is een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad niet per se noodzakelijk voor een militaire actie van de VS tegen Irak. Het CDA wil een diplomatiek slotoffensief om Saddam Hussein te dwingen wapeninspecteurs onvoorwaardelijk toe te laten.

Om druk op Irak te zetten is de stok achter de deur van militaire actie nodig. "Duidelijk moet zijn dat we met die stok willen slaan als het onverhoopt nodig is", zei het CDA-Tweede-Kamerlid
Eurlings

Minister onder vuur

Minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken kreeg donderdag tijdens zijn eerste plenaire optreden in de Tweede Kamer van de oppositie forse kritiek te verduren over zijn Irak-beleid. PvdA, D66, SP en GroenLinks verweten de bewindsman te veel de oorlogsretoriek van de Verenigde Staten te volgen.

Onbezonnen acties

In een brief die hij donderdag aan de Kamer stuurde over het gewenste beleid naar Irak toe, schuwt de bewindsman kritiek op onbezonnen militaire acties van de VS tegen Irak, stelden PvdA-woordvoerder Koenders en zijn D66-collega De Graaf.

Ook blijft De Hoop Scheffer vaag over de relatie met de oorlog tegen het terrorisme en de vraag of het internationaal recht niet in verlegenheid wordt gebracht als de VS op eigen houtje een militaire actie onderneemt. Dat de minister daar met geen woord over rept, vindt De Graaf "onvoorstelbaar", zeker omdat Nederland zich heeft opgeworpen als hoeder van het internationale recht.