AMSTERDAM - Amsterdam wil zwaar vervuilende auto's zoals luxe terreinwagens ('PC Hooft-tractoren') en dieselauto's uit de stad verbannen. Bezitters van een terreinwagen (SUV) moeten in de toekomst niet meer in aanmerking komen voor een parkeervergunning, vindt de gemeente.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

Het verbieden van vuile voertuigen is een van de vijftig maatregelen die milieuwethouder H. Maij woensdag voorstelde om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Nijmegen

Eerder is in Nijmegen geprobeerd een parkeerverbod voor grote terreinwagens in te stellen. Na een storm van kritiek trok het Nijmeegse college het plan in. De gemeente Amsterdam vindt de uitstoot van schadelijke stoffen door de SUV's echter dermate hoog, dat ook de hoofdstad een poging gaat wagen. "De parkeervergunning wordt hiervoor als het geëigende instrument gezien", aldus staat in het Actieplan Luchtkwaliteit 2005.

Luchtkwaliteit

Met het pakket maatregelen wil de gemeente in 2010 voldoen aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. "De lucht in Amsterdam is schoner dan ooit, maar we voldoen nog niet aan de norm", aldus Maij. Met het Actieplan richt de gemeente zich vooral op het verminderen van concentraties stikstofdioxide. Na het uitvoeren van de maatregelen leven Amsterdammers in 2015 gemiddeld zes maanden langer.

De gemeente wil een schoner gemeentelijk wagenpark bereiken door het inzetten van waterstofbussen en het plaatsen van roetfilters op auto's en vrachtwagens. Ook wil Amsterdam een rijstijltraining invoeren voor ambtenaren en burgers stimuleren ook zo'n training te volgen. Na 2010 mogen alleen nog schone vrachtwagens de stad in.

Doorstromen

Door een herinrichting van straten en knooppunten kan het verkeer beter en rustiger doorstromen, waardoor er minder milieubelastende stoffen vrijkomen. Verder richt het college zich op het terugdringen van het autoverkeer door bijvoorbeeld minder parkeergelegenheden, uitbreiding van het betaald parkeren en verkleining van de gebieden voor automobilisten met een parkeervergunning. De gemeente ziet graag dat de maximumsnelheid op de hele ringweg 80 kilometer per uur bedraagt.

De komende zes weken kunnen Amsterdammers commentaar geven op de plannen. Ook gaat de gemeente nog met de veertien stadsdelen overleggen over het Actieplan. Mogelijk eind dit jaar buigt de gemeenteraad zich over de voorgestelde maatregelen.