Het kabinet trekt structureel 285 miljoen euro uit voor betere arbeidsvoorwaarden voor leraren in het basisonderwijs. Minister Arie Slob (Onderwijs) wijst er wel op dat de sociale partners hier eerst afspraken over moeten maken.

"Ik doe een dringende oproep aan de sociale partners om weer om tafel te gaan en dit geld te gebruiken voor leraren", zegt Slob.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) en de PO-Raad zijn sinds juni niet meer met elkaar in gesprek. De werkgevers boden een loonsverhoging van 4 procent, maar dat was voor de werknemersvereniging onvoldoende.

"Als de schoolbesturen en vakbonden niets doen, gaat het geld de reserves in. Dat zou zonde zijn", waarschuwt de bewindsman.

Sociale partners vinden geboden bedrag te laag

De vakbond laat in een reactie weten dat de 285 miljoen euro niet genoeg is. "We hebben geld nodig voor het speciaal onderwijs, voor schoolleiders, voor loonsverhoging in algemene zin én we willen de loonachterstand ten opzichte van de markt wegwerken", zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Bovendien, zegt Verheggen, gaat het om een "gewone loonruimte" van 3 procent. Een verhoging die voor alle ambtenaren geldt.

Ook de werkgevers hekelen het beeld dat Slob neerzet van leraren die er met de beschikbare miljoenen op vooruitgaan. De loonkloof wordt niet ingelopen, maar zorgt er alleen voor dat die niet groter wordt, laat de PO-Raad in een reactie weten.

Leraren gingen er gemiddeld 9,5 procent op vooruit

Het geld is bestemd voor de leraren, zodat hun salaris kan meegroeien met dat van werknemers van bedrijven. Dan moeten de betrokken partijen het echter wel eerst eens worden aan de onderhandelingstafel.

Volgens berekeningen van het ministerie gingen leraren er in 2018 en 2019 gemiddeld 9,5 procent op vooruit. Dat komt door een eerdere extra investering van 270 miljoen euro voor hogere salarissen, een afspraak die tijdens de formatie van deze coalitie onder druk van de PvdA werd gemaakt. In het regeerakkoord werd verder afgesproken dat er 430 miljoen euro bovenop komt om de werkdruk te verlagen.

Intussen kampen scholen nog steeds met een tekort aan leraren. Uit onderzoek van NU.nl blijkt dat minstens een op de vijf basisscholen nog een vacature voor een leerkracht heeft openstaan.