DEN HAAG - Het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren te weinig aandacht gehad voor integriteit op de werkvloer en de controle op werkzaamheden. Daarom wordt een aantal maatregelen om deze problemen tegen te gaan, versneld doorgevoerd.

Dat blijkt uit een brief die het college van Gedeputeerde Staten (GS) naar Provinciale Staten heeft verstuurd. In de brief geeft het dagelijks bestuur antwoord op een reeks vragen vanuit PS naar aanleiding van het geruchtmakende onderzoek van accountantskantoor Arthur Andersen naar de afdeling Beheer en Onderhoud van Zuid-Holland.

P. Schimmel, een van de bij het onderzoek betrokken accountants, verklaarde onlangs tegen de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid dat de provincie Zuid-Holland totaal niet controleert of wegwerkzaamheden zijn uitgevoerd zoals afgesproken. "Aannemers krijgen de vrije hand. Vanuit verantwoording is dit dodelijk", zei Schimmel.