Elke dag wordt volop gereageerd op NUjij, ons reactieplatform waarop lezers inhoudelijk over het nieuws kunnen discussiëren. In deze wekelijkse rubriek zetten we een selectie van de beste reacties op een rij.

PvdA wil basisbeurs terug, Kamermeerderheid voor afschaffen leenstelsel

Er ontstond dinsdag een interessante discussie over de mogelijke terugkeer van de basisbeurs voor studenten. Momenteel moeten studenten het doen met het leenstelsel, wat meer financiële onzekerheid met zich meebrengt.

Het gesprek tussen studenten en ouders op NUjij geeft een compleet inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende stelsels. Bovendien delen veel studenten hun ervaringen met het huidige leenstelsel, zo ook lezer Yente_Dubbeldam.

“Ik kan uit ervaring spreken dat het aangaan van een lening enorm veel stress oplevert. Er zijn te veel argumenten en onzekerheden die tegen dit leenstelsel werken. En inderdaad, velen en mogelijkerwijs ieder argument tegen dit stelsel is aan het uitkomen. Op de DUO pagina staat een huiveringwekkend bedrag in grote letters op je te wachten. Het vervelende hiervan is dat je wéét dat het nog een lange tijd gaat duren voordat je daar echt iets aan kan doen. Het is een naar gevoel dat je achtervolgt. Ik ga niet uit, dat is zonde van het geld. Overigens heb ik er geen tijd voor. Mijn opleiding heeft een verplichte aanwezigheid van 5 dagen per week, waardoor een weekendbaan de optie is. Ik ben 7 dagen per week bezig. En dan studeren ernaast. Het gezamenlijke inkomen van mijn gescheiden ouders zorgt ervoor dat ik geen ‘aanvullende beurs’ ontvang. Mijn ouders willen, maar kunnen geen geld missen. Hoe de situatie nu is, mag ik blij zijn als ik een huis kan kopen voor mijn 30ste. Herzie dit stelsel!”
Yente_Dubbeldam

Staking in jeugdzorg: 'Waarom negeert het kabinet noodsignalen?'

De problemen in de jeugdzorg, waaronder bezuinigingen en de decentralisatie van de Rijksoverheid naar gemeenten, spelen al een lange tijd. Dat heeft zo'n 30.000 medewerkers doen besluiten het werk voor een dag naast zich neer te leggen.

Op NUjij krijgen lezers relevante ervaringen van verschillende ervaringsdeskundigen. Zo deelt een jongere die met jeugdzorg te maken heeft gehad zijn ervaring en laat een oud-gemeenteraadslid zijn visie op de decentralisatie horen. Mooie illustraties die het verhaal rond de problemen in de jeugdzorg nog tastbaarder maken.

“Ik was gemeenteraadslid in de tijd dat de decentralisatie van jeugdzorg+wmo+participatie voorbereid werd. Het was gewoon een bezuiniging van 30%, de intentie was nooit om de kwaliteit te verbeteren, daarvoor lag het tempo veel te hoog. Veel gemeenten hadden geen idee hoe ze deze "transities" moesten aanpakken, en stonden daarnaast al voor een enorme bezuinigingsoperatie. Uit paniek en gebrek aan opgebouwde expertise is er ontzettend veel geld uitgegeven aan externe adviseurs en projectmanagers. In een aantal gemeenten is het wel goed gegaan. Gemeenten met wethouders, met vaak een zorgachtergrond die met het zogenaamde "middenveld" wel de zaken enigszins goed georganiseerd kregen. Pijnlijk punt: Als kind in nood is het dus belangrijk in welke gemeente je woont. En dat is inderdaad veroorzaakt door onverantwoord en ondoordacht bezuinigen van Rutte I. Oplossing is extra geld of ondersteuning naar gemeenten waar de problemen het grootst zijn. Dus helaas slecht bestuur "belonen".”
Realinkst

Expertisecentrum Euthanasie krijgt 15 procent meer verzoeken

De reacties onder artikelen over euthanasie laten telkens zien dat het een gevoelig onderwerp is waarover de meningen ver uit elkaar liggen. Wanneer is iemand nog in staat over euthanasie te beslissen? Het nieuws dat het aantal euthanasieverzoeken bij Expertisecentrum Euthanasie met 15 procent is toegenomen, wakkert de discussie weer aan. Er worden veel ervaringen gedeeld, en een apotheker vertelt waarom hij tegen euthanasie is.

“Ik heb slechts één keer een verzoek van de levenseindekliniek gehad om mee te werken aan een euthanasie, om de benodigde middelen te leveren. Een overduidelijk geval, maar de eigen arts kon het niet in overeenstemming brengen met zijn geweten. Ik weet nu ook, dat de meeste van de collega’s die ik toen had, er net zo over dachten en hun medewerking derhalve geweigerd zouden hebben. Ik ben geen voorstander van dit soort instellingen, noch van euthanasie. Voor de beoordeling door de arts of de patiënt gelijk heeft met zijn verzoek, is volgens mij ook een intensievere band patiënt – arts nodig dan zo’n instelling kan geven. Maar voor het overige mijn respect voor de professionaliteit waarmee het werd gedaan. Wij allen weten, dat er voorwaarden zijn om niet vervolgd te worden. Wie zich op de rand van die voorwaarden begeeft, ongeacht de bedoelingen daarbij, moet rekening houden met vervolging. Vecht die voorwaarden aan, streef naar verruiming, prima, graag zelfs, maar frustreer ze niet.”
Hanz1951

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal 'respects' en de inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.