AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat ruim 3 ton subsidiegeld terugvorderen van de partijen CDA, VVD, Leefbaar Amsterdam en Mokum Mobiel. Het was bestemd voor ondersteuning van raadsleden, maar werd aan andere zaken besteed. Dat heeft prof. D. Elzinga maandag in een nieuw rapport laten weten.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

De partijen zouden fractiebestedingen onrechtmatig hebben uitgegeven. Voorzover de stichtingen van de partijen niet op eigen initiatief, voor 1 januari 2006, het hele bedrag terugstorten, worden de bedragen verrekend met de voorschotten van 2006.

Geen aangifte

Woensdag besluit de gemeenteraad of zij instemt met het rapport, zo liet de gemeente maandag weten. De Amsterdamse burgemeester Cohen meldde maandag ook dat er geen aangifte wordt gedaan bij justitie. "Dit is misschien onrechtmatig, maar dat betekent niet meteen dat er een strafbaar feit is gepleegd."

Uit het rapport van Elzinga blijkt dat de VVD in 2002 en 2003 in totaal 23.084 euro onrechtmatig heeft uitgeven. Het CDA komt over die jaren op 43.946, waarvan de partij inmiddels al een groot deel heeft terugbetaald. Leefbaar Amsterdam moet 15.339 terugstorten en Mokum Mobiel 69.782 euro. Ook de SP komt in het financiële plaatje voor; de partij zal over 2002 65.733 dienen terug te betalen. De SP zou de subsidie hebben overgemaakt naar de landelijke SP, waardoor geen toezicht op de besteding mogelijk is.

Publicatie

De commotie rondom de uitgaven van de Amsterdamse partijen ontstond na publicatie van een onderzoek van de gemeentelijke accountantsdienst Acam, waarin de bestedingen van alle negen partijen over 2002 en 2003 onder de loep werden genomen. Acam constateerde dat enkele partijen te vrij omgingen met hun subsidie en dat er veel onduidelijkheid was over de toelaatbaarheid van de uitgaven.

Fractievoorzitter G. van Oudenallen van Mokum Mobiel had als raadslid subsidie betaald aan een pr-bedrijf waarvan zij zelf eigenaar bleek te zijn. Leefbaar Amsterdam spendeerde het geld aan consumpties, lunches, diners, lokale vervoerskosten en kosten voor rechtsbijstand.

De uitgaven van de VVD en het CDA bleken eveneens in strijd met de Gemeentewet. Zij hebben volgens Elzinga onterecht vergoedingen verstrekt aan hun fractieleden en -voorzitters.

Huffnagel

VVD-wethouder Huffnagel stapte op naar aanleiding van de 'bonnetjesaffaire', net als twee collega's van het CDA. De regels omtrent fractieondersteuning moeten volgens Elzinga aanzienlijk worden bijgesteld.