RIJSWIJK - Bij de grootste landelijke milieucontrole ooit in Nederland gehouden, hebben controleurs van verschillende diensten vrijdag en zaterdag door heel Nederland 1688 overtreders betrapt. Dat liet een woordvoerder van de bij de controle betrokken diensten zaterdag weten. In 537 gevallen werd er proces-verbaal opgemaakt.

De actie begon vrijdag om 12.00 uur en werd 24 uur later op zaterdag afgerond. Het totale aantal overtredingen valt uiteindelijk waarschijnlijk nog hoger uit, omdat van een aantal provincies zaterdag nog niet alle cijfers binnen waren.

Initiatief

De actie was een initiatief van het Interprovinciaal Overleg (IPO), in samenwerking met het ministerie van VROM en de Stuurgroep Handhaven op Niveau, een onderdeel van het ministerie van Justitie dat speciaal is opgericht om te controleren of wetten en regels goed worden gehandhaafd en nageleefd. Behalve particulieren en bedrijven werd ook de overheid zelf gecontroleerd.

Bij de controles waren behalve milieu-inspecteurs van de provincies en opsporingsambtenaren van VROM en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ook de gemeenten, de waterschappen, politie, brandweer, Rijkswaterstaat, het Korps landelijke politiediensten (KLPD), de Algemene Inspectie Dienst (AID) en natuurbeschermingsorganisaties betrokken. In totaal werkten meer dan 2500 opsporingsambtenaren en toezichthouders mee aan de actie.

Illegaal afval

De meeste overtredingen werden in landelijke, groene, gebieden geconstateerd. "Dit zijn bijvoorbeeld de gebieden waar mensen naartoe gaan om illegaal afval te storten, omdat ze hier wat minder snel opvallen", aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie. "Maar het gaat ook om het stropen van wild of vissen zonder vergunning."

Transportcontroles op de weg en op het water leverden naast processen-verbaal veel waarschuwingen op. Afvaltransporten bleken vaak niet aan de veiligheidseisen te voldoen.

Embargo

De provincie Limburg verklaarde zaterdag boos dat er daar veel minder overtreders waren betrapt dan verwacht, doordat enkele media zich niet aan de afspraak haden gehouden pas in een later stadium over de controles te berichten. Door de schending van dat embargo waren veel mensen al gewaarschuwd, zo stelt de provincie. "Mensen hadden op de radio al gehoord dat de controles bezig waren, en dus keken ze wel uit", aldus een woordvoerster.

Volgens een woordvoerder van de bij de controle betrokken diensten krijgt deze zaak "zeker nog een staartje." Hij kon zaterdag nog niet zeggen om welke media het ging, omdat eerst wordt uitgezocht hoe de informatie naar buiten kwam.

Illegalen

Bij de actie van vrijdag en zaterdag werden niet alleen milieu-overtredingen geconstateerd. Zo werden in bedrijfspanden in Zuid-Holland meerdere gezinnen gevonden die daar woonden. Het is nog niet bekend of het om illegalen gaat. Ook maakten controleurs een einde aan een illegaal feest met zeshonderd mensen in de plaats Schiphol. In de horeca kwamen veel overtredingen aan het licht op het gebied van brandveiligheid.

Tevreden

Staatssecretaris Van Geel (VROM) is uitermate tevreden over het verloop en de resultaten van de actie. "Het enthousiasme van deelnemende handhavers en de bereidheid die zij hebben overtredingen aan collega-instanties te melden, geeft direct het succes van deze actie weer. Toezichthouders in het veld werken steeds vaker op structurele manier samen en wisselen kennis en informatie uit. Er gaat een enorme preventieve werking uit van dit soort acties", aldus de staatssecretaris.