De dekkingsgraden van de grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en PFZW, zijn in juli verder gedaald. Beide fondsen hadden op 31 juli een dekkingsgraad onder de kritische grens van 95 procent.

Ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, had op 31 juli een dekkingsgraad van 93,9 procent, een afname van 1,4 procentpunt ten opzichte van eind juni. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zag de dekkingsgraad in dezelfde periode dalen van 95,9 procent naar 94,8 procent.

Fondsen die op 31 december van dit jaar een dekkingsgraad onder 95 procent hebben, moeten volgend jaar al korten.

ABP heeft naar eigen zeggen opnieuw last van de lage rekenrente. Het fonds behaalde wel 8 miljard euro aan winsten uit beleggingen, maar deze winsten konden niet opboksen tegen de lage rekenrente.

Bij lagere rekenrente moeten fondsen meer in kas hebben

Hoe lager de rekenrente is, hoe meer geld een pensioenfonds in kas moet hebben om in theorie te voldoen aan de toekomstige verplichtingen. Die rekenrente is het rendement dat pensioenfondsen risicovrij kunnen verdienen en wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van renteniveaus op financiële markten.

Vorige week meldde onderzoeksbureau Aon al dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen waren gedaald. Het bureau stelde toen al dat kortingen "een steeds realistischer scenario" zijn vanwege zowel de dalende rente als klappen op de beurs.