ROTTERDAM - De Rotterdamse bendeleider H.E., die in 2001 door het gerechtshof werd veroordeeld tot achttien jaar celstraf, moet de Staat ruim 3 miljoen euro terugbetalen.

De ontnemingsvordering is de grootste in de regio Rotterdam en een van de grootste toegewezen vorderingen van illegale inkomsten tot nu toe in Nederland.

De rechtbank in Rotterdam wees de vordering al in juni toe, zo blijkt uit de Korpskrant van de Rotterdamse politie, waarin staat beschreven hoe de recherche en een registeraccountant tot de hoogte van het bedrag zijn gekomen. E. is al in beroep gegaan tegen het vonnis.

Drugsbende

Het gerechtshof veroordeelde E. wegens het leiding geven aan een drugsbende en zijn betrokkenheid bij tenminste één liquidatie. Het hof kwam tot een lagere straf dan de rechtbank in Rotterdam, die E. tot levenslang veroordeelde. Het hof achtte onder andere niet bewezen dat E. daadwerkelijk zelf iemand een nekschot had gegeven.

Briefjes van duizend

De recherche en de accountant becijferden dat E. ruim 3 miljoen euro meer had uitgegeven dan hij van 1993 tot 1996 aan de belastingdienst had opgegeven. Onder andere werden daarvoor vele bezoeken aan winkeliers gebracht, die bijvoorbeeld vertelden dat E. soms "achteloos vele briefjes van duizend uit een plastic tasje toverde", zo staat in de Korpskrant.

Kattenvoer

Ook het bedrijf van E. is doorgelicht. Dat bleek onmogelijk te kunnen bestaan uit de legale handel. Hij verstopte verdovende middelen tussen handelsgoederen die naar het buitenland getransporteerd werden, bijvoorbeeld tussen blikjes kattenvoer op pallets, zo beschrijft een medewerker van de financieel-economische afdeling van de politie.

Die pallets gingen naar Engeland, bleven daar enige tijd staan en kwamen dan weer terug. "Eens in de zoveel tijd werden er verdovende middelen tussen verstopt. Als een carrousel werd dit proces herhaald. Toen we de blikjes kattenvoer uiteindelijk in beslag namen, was de inhoud ver over de houdbaarheidsdatum heen!"

Betaalt E. niet, dan moet hij zes jaar langer zitten.