DEN HAAG - Als het kabinet vasthoudt aan de voorgenomen kortingen op de begroting van de rechterlijke macht, zijn de problemen bij het adequaat afhandelen van strafzaken weldra niet te overzien.

"Er ontstaat absoluut een wachtlijstensysteem, met alle gevolgen vandien", zegt rechter P. Kalbfleisch, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Noodsignaal

Het ministerie van Justitie heeft de rechterlijke macht te verstaan gegeven dat de begroting "met vele tientallen miljoenen" gekort zal worden. "Dat moet echt teruggedraaid worden", zegt Kalbfleisch resoluut. "De begroting voor de rechterlijke macht is beslist realistisch. Het is tijd voor een noodsignaal van onze kant naar publiek en politiek. De bezuinigingen zullen tot grote maatschappelijke schade leiden en staan bovendien haaks op het strategisch akkoord. Daarin staat immers dat wij meer zaken moeten afdoen."

Kalbfleisch vreest onder meer dat door de bezuinigingen zaken langer zullen blijven liggen. Dat kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de hoogte van op te leggen straffen. Ook vreest hij dat het veel moeilijker zal worden nieuwe rechters aan te trekken en op te leiden.

Grote woorden

Kalbfleisch: "Wij hebben net een reorganisatie achter de rug. De winst daarvan gaat met deze maatregelen verloren." Volgens Kalbfleisch is het tijd voor "grote woorden" om de politiek ervan te doordringen dat de rechterlijke macht het water aan de lippen staat.

Ook bij de top van het Openbaar Ministerie (OM), het College van Procureurs-Generaal, heerst bezorgdheid omtrent de bezuinigingen.

"Meer met minder"

Een woordvoerder van voorzitter J. de Wijkerslooth wijst eveneens op het strategisch akkoord, dat een intensivering van strafrechtspleging en criminaliteitsbestrijding voorschrijft. "Op deze manier moet er meer met minder", aldus de woordvoerder.

De grote parketten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) zijn er niet in geslaagd tijdig convenanten af te sluiten over de aantallen af te handelen strafzaken. "De problemen zijn groter dan vorig jaar", aldus het OM.

De advocatuur is ook al niet te spreken over het strategisch akkoord van het kabinet-Balkenende. Algemeen deken van de Orde van Advocaten M. Guensberg constateert in het jongste nummer van het Advocatenblad dat het akkoord met geen woord rept over de problemen in de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Guensberg vreest dat het kabinet "van oordeel is dat goede rechtshulp niet langer een onmisbaar element is van een beschaafde en rechtvaardige samenleving". Hij ziet het regeerakkoord als "een motie van wantrouwen aan het adres van die advocaten die, ondanks alles, nog steeds bereid zijn om toevoegingszaken te doen."