DEN HAAG - De VVD is toch niet principieel tegen invoering van een kilometerheffing. Vooralsnog sluit ze dit instrument uit vanwege de hoge invoerings- en exploitatiekosten. Maar mocht kilometerheffing in de toekomst goedkoper gerealiseerd kunnen worden, dan kan er met de VVD over worden gesproken. Voorwaarde is wel dat de opbrengst naar de aanleg van nieuwe wegen gaat.

VVD-aanvoerder Van Aartsen heeft dat donderdagavond gezegd tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. Woensdag sloot hij kilometerheffing nog definitief uit, ook uit voor de toekomst. Hij kwam daardoor in aanvaring met zijn fractiegenoot Hofstra, die bekend staat als voorstander van de invoering van kilometerheffing op termijn.

De oppositie concludeerde donderdag dat Van Aartsen woensdag "te grote woorden heeft gebruikt" en nu "terug is bij het standpunt van Hofstra".

"U hebt woensdag te grote woorden gebruikt", aldus Rouvoet. Hofstra toonde zich na het debat een tevreden mens. "Ik ben blij dat Van Aartsen en ik ons zakelijk verschil van mening op een goede manier hebben opgelost."

De commotie rond het rekeningrijden viel ook slecht buiten de Kamer. Met name voormalig ANWB-directeur Nouwen maakte zich boos over de aanvankelijke opstelling van Van Aartsen. Nouwen leidde eerder dit jaar een breed samengestelde commissie die het kabinet adviseerde kilometerheffing op termijn in te voeren. Het kabinet leek dat aanvankelijk te willen overnemen, maar schoof het project later vanwege de kosten op de lange baan.

Rekeningrijden zou op dit moment een investering van 3 tot 4 miljard euro vergen, terwijl de exploitatiekosten nog eens 800 miljoen per jaar zouden bedragen.