DEN HAAG - De strippenkaart in het stads- en streekvervoer wordt volgend jaar gemiddeld 2,6 procent duurder. De tariefverhoging is voor ruim de helft of 1,4 procent bedoeld om de openbaarvervoerbedrijven te compenseren voor de stijgende brandstofprijzen, liet minister Peijs van Verkeer donderdag weten.

De verhoging, die ook geldt voor kortingskaarten en abonnementen, is gelijk aan die voor het lopende jaar, maar lager dan in de twee jaar daarvoor. Een kaart met vijftien strippen vol tarief kost daardoor straks 6,70 euro tegen 6,50 euro nu, zo'n kaart met korting komt op 4,40 euro naar 4,30 euro nu. De in trams of bus gekochte strippenkaart blijft in prijs gelijk.

Minister Peijs stelt de vervoerstarieven jaarlijks vast, na overleg met OV-bedrijven, lagere overheden en consumentenorganisaties. Hun adviezen liepen uiteen. De consumentenorganisaties vonden een verhoging van 1,32 procent voldoende. De vervoersbedrijven zaten op 2,67 procent omdat ze de dure brandstof willen verhalen op de reiziger. De geoormerkte 1,4 procent komt overeen met een kwart van hun totale extra brandstoflasten.

Volgens de bewindsvrouw houdt haar besluit het midden tussen de adviezen omdat ze de last van de hoge brandstofprijzen eerlijk wil verdelen over bedrijven, overheden en reizigers. Reizigersorganisatie Rover vindt dat "klinkklare onzin". Het vervoerbewijs is de laatste jaren al harder in prijs gestegen dan de inflatie, voor dit jaar bijgesteld op 1 procent. De brandstofkosten behoren bovendien tot de ondernemersrisico's, aldus een Rover-woordvoerder.