DEN HAAG - De regeringspartijen zijn sterk verdeeld over de kilometerheffing. VVD-fractievoorzitter Van Aartsen zei woensdag tot verbazing van verkeersminister Peijs de heffing "uit te sluiten voor de toekomst."

CDA-fractievoorzitter Verhagen gaf hierop aan op dezelfde lijn te zitten als het kabinet, dat de kilometerheffing in een volgende regeerperiode mogelijk wil maken. Peijs zei in een eerste reactie verheugd te zijn over de steun van de grootste regeringspartij, maar wilde niet vooruitlopen op het antwoord dat premier Balkenende donderdag zal geven op de kritiek van de Tweede Kamer op het kabinetsbeleid.

Dittrich

D66-fractieleider Dittrich verwijt het kabinet dat het tot dit uitstel heeft besloten. De automobilist zal er langer door in de file staan en de lucht wordt er smeriger van, aldus de D66-leider. PvdA-leider Bos toonde zich verbijsterd over wat hij noemde de ‘flipflop’ van Van Aartsen. Hij wees erop dat er een breed draagvlak is voor de kilometerheffing, waarover een commissie onder leiding van oud-ANWB-topman Nouwen geadviseerd had.

Van Aartsen

Van Aartsen zei dat invoering van de kilometerheffing "handenvol geld" gaat kosten en dat het pas in 2013 0f 2014 zou kunnen werken. "De auto is er en blijft nodig," zei Van Aartsen. "Ga de strijd met de auto niet aan, neem de auto als gegeven," hield hij de Kamer voor. GroenLinks-leider Halsema reageerde hierop met: "de file is er, de file blijft er."

MKB

MKB-Nederland, dat deel uitmaakt van de commissie-Nouwen, reageert verbijsterd op de uitspraken van Van Aartsen. "Nog verbazingwekkender dan verbazingwekkend", aldus een MKB-zegsman. Voor het bedrijfsleven is het nu nog meer de vraag hoe de VVD de toenemende mobiliteitsproblemen wil oplossen. Het kabinet heeft toch al in ogen van het midden- en kleinbedrijf bitter weinig geld uit de extra aardgasbaten voor infrastructuur uitgetrokken.