BRUSSEL/GENT - Een arts uit Gent helpt ouders die op bestelling een jongen of meisje willen. Onder zijn patiënten bevinden zich ook koppels uit Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Daarvoor vraagt hij een prijs van euro per behandeling.

Momenteel heeft de androloog Comhaire zo'n tien aanstaande moeders in behandeling. Het gaat vooral om ouders die al overwegend zonen of dochters hebben en nu een kind van een ander geslacht willen.

Dr. Comhaire werkt voor zijn praktijk mee aan een uitgebreid Amerikaans onderzoek dat vrouwelijke X-chromosomen en mannelijke Y-chromosomen scheidt, waarna bevruchting en inplanting van de eicel van keuze plaatsvindt. Aan dit onderzoek in de VS werken drieduizend paren mee.

De Belgische Commissie voor Bio-Ethiek heeft de praktijk in Gent nog niet goedgekeurd. Comhaire zegt dat hij niet in strijd met de wet handelt. In 1998 verboden de Belgische autoriteiten de komst van een vergelijkbare genderkliniek van de Nederlandse arts Van Delen, die zijn activiteiten in eigen land al moest staken.

Strikte medische indicatie

In België vindt alleen vergelijkbaar medisch onderzoek plaats aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Dit onderzoek beperkt zich echter tot de hulp aan ouders die op medische indicatie beter voor een bepaald geslacht kunnen kiezen, omdat juist onder jongens of meisjes in hun familie de kans op erfelijke ziekten erg groot is. Dergelijk onderzoek op strikte medische indicatie is ook in andere EU-landen mogelijk.

Dr. Comhaire zegt echter vooral ouders te helpen die komen voor 'family balancing', het in evenwicht brengen van het aantal jongens en meisjes in hun gezin. De slaagkans voor jongens is volgens hem procent. Bij meisjes ligt het resultaat zelfs op 85 procent.

Als een koppel bereid is nog eens 6000 euro te betalen, plant Comhaire geen eicel maar een embryo in. Daardoor is de slaagkans volgens hem 100 procent. De Gentse arts accepteert alleen moeders die tussen de 18 en 39 jaar oud zijn en al minstens één kind hebben gebaard.