DEN HAAG - De oppositie heeft woensdag hard geoordeeld over het inkomensbeleid van het kabinet. Volgens PvdA, SP en GroenLinks vergroten de kabinetsmaatregelen voor volgend jaar de verschillen tussen de hoge en lage inkomens en tussen werkenden en niet-werkenden.

De belangrijkste kritiek richt zich daarbij op de financiële gevolgen van het nieuwe zorgstelsel. Volgens de oppositie krijgen daarin vooral minima, chronisch zieken en gehandicapten rake klappen.

PvdA

Maar ook de middeninkomens krijgen niet wat hen is voorgespiegeld, zo oordeelde PvdA-leider Bos. Volgens hem heeft het kabinet verbetering van de koopkracht beloofd maar blijkt daar weinig van. Middeninkomens krijgen volgens hem niets extra's en minima gaan er op achteruit. Bos vergeleek de koopkrachtplaatjes met een fata morgana.

"Hoe beter je leest, hoe minder het blijkt voor te stellen", oordeelde PvdA-leider Bos woensdag tijdens de algemene politieke beschouwingen, het Kamerdebat over de kabinetsplannen voor volgend jaar.

Efteling

Hij verwees daarmee naar een recent feest van het 25-jarige CDA in pretpark de Efteling. Volgens Bos hebben burgers wekenlang te horen gekregen dat zo goed als iedereen erop vooruit gaat in 2006 en dat vooral middeninkomens iets extra's krijgen. Daar is volgens hem geen sprake van.

"Ik vind dat het kabinet in het licht van wat mensen straks concreet in hun portemonnee zullen voelen, op een schandalige wijze verwachtingen heeft gewekt." Volgens hem zouden juist CDA'ers zich moeten schamen voor dit beleid. Bos wil in ieder geval dat het kabinet burgers gaat compenseren voor de hogere energieprijzen, die het gevolg zijn van de hoge olieprijs. Dit kabinet wakkert zorgen en onzekerheden bij burgers alleen maar aan, zo oordeelde Bos. "Door de lasten oneerlijk te verdelen en de werkelijkheid mooier voor te stellen dan die is." De PvdA betitelt daarbij het nieuwe zorgstelsel als triest voorbeeld.

Volgens Bos willen mensen niet altijd kiezen zoals het kabinet veronderstelt: "Als mensen hun been breken, willen ze gips in plaats van een offerte." Wat mensen willen, lijkt bij dit kabinet niet relevant, sneerde Bos. "Misschien wel mijn zwaarste verwijt vandaag is dat het kabinet burgers ziet als onderdanen in plaats van bondgenoten."

Armoede

In Nederland is er sprake van toenemende armoede, aldus Bos. Hij verwijt het kabinet dat het de ongelijkheid tussen mensen bevordert. "Wij vinden het onacceptabel dat het in ons kleine mooie landje zoveel voor je lot, voor je geluk, voor je toekomst kan uitmaken waar je woont en wie je bent." Bos is ervan overtuigd dat dit kabinet het vertrouwen van de bevolking met dit beleid niet kan terugwinnen.

Energieprijzen

Net als het CDA wil de PvdA in ieder geval burgers extra compensatie geven voor de hogere energieprijzen, die het gevolg zijn van de gestegen olieprijs. Daarvoor is grote steun in de Tweede Kamer.

Halsema

GroenLinks-leider Halsema waarschuwt wel dat er meer nodig is. De energiecompensatie is volgens haar slechts een klein onderdeel van de "volledig uit het lood geslagen inkomensverhoudingen". De SP wijst ook op verkeerde keuzes. "Het kabinet geeft volgend jaar tweemaal modaal twintig keer meer dan mensen op het minimum. Waarom?", vraagt SP-leider Marijnissen zich af.

Rouvoet

Volgens ChristenUnie-fractieleider Rouvoet kweekt het kabinet cynisme door eerst "doemscenario's" te presenteren over vergrijzing en werkloosheid en nu "met een schuin oog naar de gemeenteraadsverkiezingen" met lastenverlichting te komen. "De mensen zijn niet gek!"

De oppositiepartijen hebben elk een eigen tegenbegroting ingediend. Zo leidt die van de PvdA volgend jaar tot 0,3 procent meer economische groei dan de begrotingsplannen van het kabinet. Ook bereikt ze dat 30.000 personen extra aan de slag komen. CDA-fractievoorzitter Verhagen verweet Bos woensdag daarbij geen eerlijk verhaal te vertellen, omdat de plannen op langere termijn niet goed zijn voor de economie.

GroenLinks

GroenLinks zet in zijn tegenbegroting in op meer koopkracht voor de lage inkomens en het scheppen van banen, 50.000 extra volgens het Centraal Planbureau.