DEN HAAG - Na moeilijke jaren, waarin "vrij veel is gevraagd van de burgers", is er volgens premier Balkenende "weer perspectief". Met de economie gaat het volgend jaar beter, de koopkracht stijgt, de werkgelegenheid trekt aan en de criminaliteitscijfers dalen.

"We hebben gedaan wat we hebben beloofd en kunnen nu wijzen op de resultaten", zei de premier dinsdag in een toelichting op de troonrede. "Het is allemaal niet voor niets geweest."

Volgens Balkenende hebben de harde ingrepen van het kabinet de afgelopen twee jaar Nederland weer concurrerend gemaakt. "We hebben de wind nu voorzichtig in de rug." Dat is volgens de premier ook te danken aan de werkgevers en de vakbeweging, die de lonen gematigd hebben gehouden. De premier hoopt dat ze daarmee doorgaan.

Onzin

Balkenende noemde het "volstrekte onzin" dat het kabinet zich in de voorbije periode schuldig heeft gemaakt aan doemdenken en daardoor zelf het vertrouwen bij de burgers heeft aangetast. "We hebben gedaan aan eerlijke politiek. We hebben de problemen niet voor ons uitgeschoven."

De laatste twee jaar van de kabinetsperiode staan vooral in het teken van een goede en zorgvuldige uitvoering van het beleid, zei de premier. Volgend jaar worden ingrijpende hervormingen in onder meer zorg en WAO van kracht. "In veel opzichten begint het nu pas", zei Balkenende. Hij onderschreef de woorden van minister Hoogervorst van Volksgezondheid dat het hele kabinet een probleem heeft, als het misloopt met de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Ook zal het kabinet "de ogen niet sluiten", als de olieprijs hoger uitvalt dan geraamd.

Balkenende herhaalde zijn wens om het beleid van deze coalitie ook na de Tweede-Kamerverkiezingen van 2007 voort te zetten. Hij wees erop dat ook zijn voorgangers Lubbers en Kok zeker twee kabinetten nodig hadden om hun plannen te verwezenlijken. "Te snelle veranderingen in het beleid dragen niet bij aan de stabiliteit."

Troonrede

De opzet van de troonrede, die een wat betogender karakter heeft dan vorig jaar, is volgens de premier niet nieuw. "Ik heb steeds geprobeerd er een lopend verhaal van te maken en geen dorre opsomming van beleidsvoornemens. Ik hoop dat dat ook dit jaar is gelukt." Afwijkend van andere jaren is wel het persoonlijke woord van de koningin aan het begin en einde van de troonrede. Hiervoor is gekozen wegens het regeringsjubileum van de vorstin.

/LINK

Ministerie van Financiën - Prinsjesdag 2005