DEN HAAG - Het kabinet zal volgend jaar bijna 7 miljard euro bezuinigen. Daar staan 1 miljard uitgavenverhogingen en 1 miljard aan lastenverlichtingen tegenover. De plannen zullen op prinsjesdag (volgende week dinsdag) bekend worden gemaakt.

In het regeerakkoord waren CDA, LPF en VVD al voor 3 miljard bezuinigingen op de uitgaven overeengekomen en ook nog eens lastenverzwaringen van 1,8 miljard. Vorige maand is daar in totaal nog eens 1,8 miljard aan ombuigingen bijgekomen. Die extra maatregelen waren nodig om te voorkomen dat het financieringstekort te veel zou oplopen en ook om wat geld vrij te maken voor lastenverlichting. In totaal wordt er 6,6 miljard omgebogen.

Tegenover die bezuinigingen staat een uitgavenverhoging van in totaal 1 miljard voor vooral zorg, onderwijs en veiligheid. Ook kondigt het regeerakkoord een lastenverlichting van een half miljard aan. Daar heeft het kabinet vorige maand nog een half miljard bij gedaan om de sociale partners tot loonmatiging te verleiden.

Ombuigingen van per saldo bijna 5 miljard euro binnen één jaar zijn in de Nederlandse politiek nog nooit vertoond. Zeker de afgelopen jaren was prinsjesdag steeds een tamelijk feestelijke bijeenkomst, waarbij steeds miljarden aan meevallers konden worden gepresenteerd.

Het nieuwe kabinet kan zich dan ook opmaken voor een storm van protest van tal van maatschappelijke organisaties. De sociale partners hebben al laten weten dat ze de afschaffing van het spaarloon en allerlei door Paars ingevoerde fiscale regelingen (zoals de groene stroom) vierkant afwijzen. Ook de bezuinigingen op de Melkertbanen en de asielopvang zinnen de vakbeweging allerminst.

Verder hebben onder meer de universiteiten, de gemeenten, de rechterlijke macht en de belangenorganisaties voor gepensioneerden al aan de bel getrokken.