AMSTERDAM - Twee forensisch psychiaters hebben vastgesteld dat Volkert van der G., de vermoedelijke moordenaar van Pim Fortuyn, volledig wilsbekwaam is. Zij hebben hun conclusie neergelegd in een rapport dat is overhandigd aan de inrichtingsarts van het huis van bewaring Demersluis, onderdeel van de Bijlmerbajes, waar Van der G. verblijft.

De advocaten van Van der G. hebben het bestaan van het rapport maandag bevestigd. Tevens bevestigen zij dat Van der G. inmiddels een zogeheten wilsverklaring heeft getekend waarin staat dat hij dwangvoeding weigert. Van der G. is sinds 12 juli in hongerstaking, uit protest tegen zijn detentieomstandigheden, in het bijzonder tegen het permanent cameratoezicht in zijn cel.

Vier deskundigen (naast de twee psychiaters ook Van der G.'s vertrouwensarts en de inrichtingsarts) hebben nu vastgesteld dat Van der G. wilsbekwaam is. De vaststelling is van belang voor het geval Van der G. volhardt in zijn weigering voedsel tot zich te nemen en daarmee grote gezondheidsrisico's gaat lopen.

Onlangs zei minister van Justitie
Donner

Dwangvoeding

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) meent dat artsen in beginsel niet mee mogen werken aan het toedienen van dwangvoeding aan een gedetineerde die vrijwillig en bij zijn volle verstand heeft besloten in hongerstaking te gaan. Een dwangbehandeling is alleen mogelijk indien er sprake is van een geestesstoornis, aldus de IGZ.

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde (KNMG) heeft artsen inmiddels geadviseerd niet mee te werken aan dwangvoeding van wilsbekwame gedetineerden. De KNMG gaat uit van het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt. Onder alle omstandigheden moeten patiënten vertrouwen in hun arts kunnen stellen, aldus de organisatie.