VOORBURG - Als een huwelijk stukloopt in een scheiding, willen steeds meer paren het ook snel achter de rug hebben. Vorig jaar is het aantal flitsscheidingen weer licht toegenomen. De klassieke echtscheiding, met tussenkomst van de rechter, is op zijn retour.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd. Vorig jaar eindigden 5000 huwelijken in een flitsscheiding en ruim 31.000 in een echtscheiding. Bij de flitsscheiding wordt het huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap dat zonder tussenkomst van de rechter kan worden beëindigd.

Daling

Het aantal echtscheidingen daalt sinds 2001, toen er nog 37.000 huwelijken strandden in een echtscheiding. Van de ruim 31.000 afgelopen jaar, waren er 13.000 van echtparen zonder kinderen en ruim 18.000 met kinderen.

Sinds de mogelijkheid van flitsscheiding is het aantal officieel gemelde partnerschappen flink toegenomen. In 2001 waren er 3000, inmiddels 11.000. Bij ongeveer de helft daarvan gaat het om omzetting van een huwelijk naar een partnerschap. De flitsscheiding werkt snel laat het CBS zien: Ongeveer 60 procent is de maand na de omzetting ontbonden, 75 procent na drie maanden en 90 procent na een jaar.

Donner

Minister Donner (Justitie) wil af van de flitsscheiding. Hij wil dat de rechter altijd meebeslist en dat ouders altijd eerst afspraken maken over de kinderen. De snelle breuk is een onbekend fenomeen in het buitenland en levert daar problemen op omdat deze niet wordt erkend. Er is veel steun voor een alternatief voor het mogelijk verdwijnen van de flitsscheiding: een administratieve scheiding. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daar voorstander van.