BLACKPOOL - De Britse premier Tony Blair zal dinsdag in een toespraak tijdens het congres van de vakcentrale TUC de internationale gemeenschap oproepen op te treden tegen de Iraakse premier Saddam Hussein. De Iraakse leider heeft zich volgens hem buiten de wet geplaatst door de Verenigde Naties te ondermijnen.

Blair sprak zaterdag onomwonden steun uit voor de Amerikaanse president Bush die uit is op de val van het Iraakse bewind. "Wij moeten alwat we kunnen doen om hem (Saddam Hussein) te verhinderen dat hij de wapens gebruikt waarover hij beschikt en dat hij de wapens verkrijgt die hij wil hebben", aldus Blair in zijn toespraak waarvan uittreksels aan de pers zijn gegeven.

De premier zal de vakbondsleiders voorhouden dat er voldoende bewijzen zijn dat Saddam Hussein over chemische en biologische wapens beschikt en dat hij blijft proberen kernwapens te maken. Daarom mag de Britse regering niet aan de zijlijn blijven staan.

Verzet

Binnen de vakbonden en Blairs Labour-partij bestaat veel verzet tegen een militair optreden tegen Irak. Het congres van de TUC, traditiegetrouw een bondgenoot van Labour, nam maandag een verklaring aan waarin het elke eenzijdige militaire actie van de Verenigde Staten of ieder ander land tegen het bewind van Saddam Hussein "onomwonden" afwijst.

Militair optreden tegen Bagdad is volgens de vakbondsleiders alleen te rechtvaardigen als "duidelijk" het bewijs is geleverd dat Saddam Hussein massavernietigingswapens ontwikkelt die een werkelijke bedreiging voor de wereldvrede betekenen.