DEN HAAG - De PvdA is tegen de gedeeltelijke afschaffing van de onroerendzaakbelasting (OZB), de gemeentelijke heffing voor huurders en huiseigenaren. Gemeenten verliezen daardoor een belangrijke inkomenstenbron en worden fianncieel te veel afhankelijk van het Rijk, betogen de Tweede-Kamerleden Crone en Fierens en enkele andere prominente PvdA'ers maandag in een artikel in de Volkskrant. Zij pleiten ervoor de OZB te vervangen door een inkomensafhankelijke lokale heffing.

Het kabinet wil per 1 januari volgend jaar het gebruikersdeel van de OZB afschaffen. Het eigenarendeel, dat alleen huizenbezitters betalen, blijft voorlopig bestaan. De maatregel levert een lastenverlichting van circa 1 miljard euro op. De gemeenten worden voor hun verlies aan inkomsten gecompenseerd dor een hogere uitkering uit het gemeentefonds.

Het PvdA-alternatief houdt in dat de hele OZB wordt afgeschaft, inclusief het eigenarendeel. In plaats daarvan zouden gemeenten een opslag mogen leggen op de inkomstenbelasting en premies volksverzekering van hun inwoners. Ze houden dan toch de mogelijkheid zelf voor een deel van hun inkomsten te zorgen.

In een toelichting ontkent Crone dat het plan een lastenverzwaring betekent, zoals het CDA stelt. "Het gaat om een lastenverschuiving." Crone wijst erop dat het door hem voorgesteld systeem in België ook bestaat.