GENEVE - Zwitserland wordt dinsdag direct na de opening van de 57e Algemene Vergadering van de VN het 190e lid van de volkerenorganisatie. Het land had sinds 1946 de status van waarnemer. Ook Oost-Timor, dat 20 mei onafhankelijk werd, treedt tot de VN toe.

De toetreding van het alpenland werd mogelijk, nadat de bevolking in maart met een kleine meerderheid met het lidmaatschap van de volkerenorganisatie had ingestemd. Tot dan toe werd de toetreding in strijd geacht met de door de Zwitsers nagestreefde neutraliteit.

Maar het land hield zich wel aan de meeste resoluties van de VN-Veiligheidsraad, zoals de embargo's tegen Irak en Joegoslavië. Bovendien zijn in Genève verscheidene VN-instellingen gevestigd, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de vluchtelingenorganisatie Unhcr.

Fungerend president Kaspar Villiger en minister Joseph Deiss van Buitenlandse Zaken zijn naar New York gereisd om de toetreding bij te wonen.