DEN HAAG - Minister Van der Hoeven (Onderwijs) is bereid te praten over een loonsverhoging voor het onderwijs. De minister liet zaterdag weten dat ze binnenkort weer met de bonden om de tafel gaat om een nieuwe CAO op te stellen voor het basis- en voortgezet onderwijs.

Voorwaarde van de bonden voor voortzetting van de gesprekken was dat Van der Hoeven van de nullijn voor de salarissen zou afstappen. Zij hield daar tot nu toe aan vast, wat voor de onderwijsbonden aanleiding was al na het eerste gesprek uit het overleg te stappen.

Eindejaarsuitkering

De Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt nu weer met de minister te willen praten. Dan moet er volgens de werknemers ook nog wat gedaan worden aan de eindejaarsuitkering, die in de voorstellen van de minister omlaag gaat. Met een nullijn voor de lonen dreigden de leraren en onderwijzers er op achteruit te gaan.

Imago

Van der Hoeven lanceerde twee weken geleden een nieuwe campagne om het imago van het vak van leraar op te poetsen. De komende jaren dreigen grote tekorten in vooral het voortgezet onderwijs. Volgens de bonden hebben campagnes weinig zin zolang de leraren er niet op vooruit gaan.

In het basis- en voortgezet onderwijs werken 290.000 leraren.