UTRECHT - Het financiële resultaat van de Nederlandse ziekenhuizen is vorig jaar verbeterd. De gezamenlijke netto winst bedroeg 135 miljoen euro, tegen 48 miljoen in 2003. Dat meldde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zaterdag op basis van de jaarrekeningen van 83 van de 86 algemene ziekenhuizen.

De NVZ schrijft de verbetering toe aan bedrijfsmatiger werken in de ziekenhuizen. Die hebben de grotere winst volgens de NVZ hard nodig om hun vermogenspositie te versterken. Door groeiende marktwerking in de zorg moet het zogeheten weerstandsvermogen van de ziekenhuizen groter worden. Om tegenvallers in de omzet en de winst te kunnen opvangen, moet het gezamenlijke vermogen met 600 tot 800 miljoen euro groeien, aldus de NVZ.

Slechts 5 procent van de ziekenhuizen schreef in 2004 rode cijfers. In de jaren 2000 tot 2003 gold dat jaarlijks voor minstens een kwart. De omzet is vorig jaar met 5 procent gestegen ten opzichte van 2003.

Werkdruk

De productie - het totaal van opnames, verpleegdagen, dagverpleging en eerste polibezoek - is met 4,2 procent toegenomen. Aangezien het aantal arbeidsplaatsen slechts met 0,7 procent is gestegen, is de werkdruk voor het personeel hoger geworden. De daling van tijd die patiënten in het ziekenhuis liggen, zette vorig jaar flink door. De gemiddelde ligduur bedroeg 6,6 dagen, tegen 7,0 in 2003.