DEN HAAG - De PvdA heeft een alternatief ontwikkeld voor de ziektekostenplannen van het kabinet. In het PvdA-plan bedraagt de nominale (voor iedereen gelijke) zorgpremie slechts 400 euro, tegen 1100 in het kabinetsvoorstel. Daar staat bij de PvdA wel tegenover dat iedereen nog een premie naar inkomen betaalt.

Dat blijkt uit de 'beterbegroting' die PvdA-leider Bos zaterdag heeft gepresenteerd. Ze bevat tegenvoorstellen voor de Miljoenennota 2006 die het kabinet op prinsjesdag naar de Tweede Kamer stuurt.

Basisverzekering

De PvdA wil net als het kabinet in de gezondheidszorg een basisverzekering voor iedereen, waarbij het verschil tussen ziekenfondspatiënt en particulier verzekerde verdwijnt. Ook zijn kinderen, net als in het kabinetsplan, gratis meeverzekerd.

Maar het kabinetsvoornemen om iedereen een hoge zorgpremie te laten betalen en de lage en middeninkomens daar via toeslagen voor te compenseren, noemt PvdA-Kamerlid Crone in een toelichting "onzalig". De kabinetsaanpak leidt volgens hem tot bureaucratie en tot onzekerheid bij de burgers. "Zes miljoen mensen worden afhankelijk van een uitkering."

Kinderopvang

In de 'beterbegroting' staat verder dat de kinderopvang een basisvoorziening moet worden, waarbij de overheid een groot deel van de kosten betaalt. De (vrijwillige) werkgeversbijdrage verdwijnt. De verlaging van de huursubsidie van 18 euro per maand wil de PvdA terugdraaien. Ook de herziening van de WAO die het kabinet volgend jaar wil doorvoeren, moet volgens de PvdA worden geschrapt.

De sociaal-democraten trekken extra geld uit voor onder meer onderwijs (400 miljoen), openbaar vervoer (200 miljoen) en de bouw van huurwoningen in achterstandswijken (370 miljoen). Voor de verbetering van de veiligheid in wijken en het openbaar vervoer is in de 'beterbegroting' 200 miljoen extra beschikbaar.

Belastingbonus

Daarnaast handhaaft de PvdA zijn eerdere plan om via een belastingbonus voor werkenden van maximaal 500 euro het aantal banen te vergroten. Ook wil zij de sociale premies voor werkgevers verlagen en ondernemers die jongeren of ouderen in dienst nemen een belastingvoordeel geven.

Kosten

Volgens Crone verdient het PvdA-plan zich voor een deel terug doordat de economische groei stijgt en de werkgelegenheid toeneemt. Daardoor krijgt de schatkist meer belastinginkomsten binnen en is ze minder kwijt aan uitkeringen. Bovendien wil de PvdA ongeveer 800 miljoen euro binnenhalen door de pensioenpremies boven een inkomen van 45.000 euro per jaar niet meer aftrekbaar te maken voor de belastingen.

Volgens Crone leiden de PvdA-voorstellen niet tot een hoger overheidstekort of hogere lasten voor de bedrijven. Voor de lagere en middeninkomens zijn ze gunstiger dan de kabinetsplannen, maar de hogere inkomens profiteren wat minder.