NEW YORK - De wereldleiders die deelnamen aan de VN-top in New York hebben vrijdag de sterk verwaterde slotverklaring goedgekeurd waarover diplomaten eerder deze week met pijn en moeite overeenstemming hadden bereikt. Centraal in het document staan ontwikkeling, mensenrechten, terrorisme en hervormingen van de volkerenorganisatie zelf.

De verklaring, waaraan sinds het akkoord van dinsdag geen letter meer is veranderd, werd bij acclamatie aangenomen op het moment dat veel leiders, onder wie de Amerikaanse president George Bush, al waren vertrokken. Ook de Nederlandse delegatie onder leiding van premier Balkenende zat al lang en breed in het vliegtuig.

Negativisme

Vlak voor zijn terugvlucht naar Nederland liet Balkenende weten dat hij het "negativisme" van critici en media over de resultaten van de VN-top in New York onterecht vindt.

Balkenende: "Deze top heeft meer gebracht voor vrede, veiligheid en ecologie in de wereld dan we van tevoren hadden gedacht. Ik ben het eens met Kofi Annan dat er belangrijke stappen vooruit zijn gezet. We kunnen echt verder met dit slotdocument."

Urgentie

Volgens de premier moet op sommige terreinen nog veel gebeuren, zoals bij de instelling van de nieuwe mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, die de al jaren slecht werkende mensenrechtencommissie gaat vervangen. "Maar we moeten niet vervallen in een sfeer van negativisme. Er is nu een gevoel van urgentie en we gaan nu actie ondernemen. Dat is het appèl dat hier klinkt", aldus de premier.

Critici stellen dat veel in de verklaring van de top een herhaling is van oude beloften, onder meer over de millenniumdoelen die in 2000 al werden ingesteld. Die moeten per 2015 leiden tot een halvering van de extreme armoede en honger en tot beter onderwijs en gezondheidszorg in arme landen.

Balkenende: "De millenniumdoelen staan overeind, maar het zal niet vanzelf gaan. Wij bepalen met zijn allen of het lukt, en wij bepalen of de Verenigde Naties effectief zijn. Maar een alternatief is er niet."