DEN HAAG - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) zondert een groot deel van de genaturaliseerde Nederlanders uit van de inburgeringsplicht. Van deze groep moeten wel de uitkeringsgerechtigden, ouders met kleine kinderen en geestelijk bedienaren verplicht een inburgeringsexamen halen.

De plicht vervalt voor die drie specifieke groepen als zij acht jaar van de leerplichtige leeftijd in Nederland hebben gewoond of bepaalde Nederlandse diploma's of certificaten hebben. Verder moeten alle vreemdelingen van zestien tot 65 jaar verplicht inburgeren tenzij ze ook aan deze voorwaarden voldoen.

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met het aangepaste voorstel van Verdonk voor een nieuwe inburgeringswet. Door de wijziging denkt de bewindsvrouw dat er ongeveer 500.000 vreemdelingen onder de plicht vallen. Aanvankelijk waren dat er ongeveer 775.000. Verdonk heeft haar plannen aangepast omdat de Raad van State had aangegeven dat die discriminerend zijn.