AMSTERDAM - De PvdA wil dat iedereen een vaste ziektekostenpremie krijgt van 400 euro per jaar. Dat is 700 euro minder dan het kabinet in gedachten heeft met het nieuwe ziektekostenstelsel. Dit staat in het concept van de tegenbegroting die partijleider Wouter Bos als alternatief voor de Miljoenennota 2006 wil aanbieden. De Telegraaf citeert hier vrijdag uit.

De PvdA vindt het 'onzinnig' dat een premie van 1100 euro voor de lagere inkomens gecompenseerd moet worden met een zorgtoeslag, zoals het kabinet nu wil. Voor de uitvoering van de zorgtoeslag zijn honderden extra ambtenaren nodig. De bureaucratie neemt daardoor 'zienderogen' toe, concludeert de partij.

Ook vinden de sociaal-democraten dat de regering meer moet bijdragen aan de kinderopvang dan het al van plan is. De PvdA wil er zelfs een basisvoorziening van maken, waardoor de kosten van kinderopvang voor ouders halveren.

De PvdA stelt dat met de eigen plannen de komende jaren meer mensen aan de slag gaan dan met de kabinetsplannen. De werkloosheid zou sneller dalen en de koopkrachtcijfers zouden gunstiger zijn. Het financieringstekort zou ondanks de hogere uitgaven voor de zorg en kinderopvang op hetzelfde niveau uitkomen als in de kabinetsplannen, namelijk op 1,8 procent.