MIDDELBURG - Het Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft vrijdag gewaarschuwd voor mogelijke stankoverlast in en rondom Middelburg. Er is een nieuwe scheur ontstaan in een persleiding. Woensdag scheurde een buis van een nieuwe persleiding. Die scheur is donderdagavond gerepareerd, maar kort daarna ontstond een nieuw lek.

Doordat een aantal riolen al overstort in het oppervlaktewater, kan er in en rondom de Zeeuwse hoofdstad tot aan de rioolzuiveringsinstallatie bij Ritthem stankoverlast ontstaan. Het schap heeft inwoners ook gewaarschuwd niet in aanraking te komen met het water in sloten of ander oppervlaktewater. Ze moeten vooral letten op kinderen en huisdieren. Ook wordt afgeraden te zwemmen, kanoën of vissen.

De eerste scheur bracht het schap ertoe de riolen te legen met behulp van af en aan rijdende tankwagens om het oppervlaktewater zo veel mogelijk te ontzien. Inmiddels wordt het rioolwater ook door de watergangen afgevoerd. Een speciale pomp haalt sinds afgelopen nacht de riolen van Middelburg leeg. Het ongezuiverde afvalwater verdwijnt via enkele watergangen in de Westerschelde.

Het schap kan nog niet zeggen wanneer het lek zal zijn gedicht. Door de drassigheid is het terrein waar het lekt inmiddels gevaarlijk gebied geworden en moet er eerst een damwand komen om de monteurs veilig hun werk te laten doen.

Intussen blijven de tankwagens, vijftien in totaal, af en aan rijden om het milieu zo veel mogelijk te ontlasten.