WASHINGTON - De Amerikaanse president Bush heeft de Nederlandse regering geprezen voor het "aanzienlijke succes" dat Nederland heeft geboekt bij de bestrijding van de smokkel van XTC naar de Verenigde Staten. Bush deed dat bij de presentatie van het jaarlijks rapport van de Verenigde Staten over de internationale handel in drugs.

De Amerikaanse president liet weten de samenwerking met Nederland verder uit te willen breiden op het gebied van wederzijdse juridische hulp en directe uitwisseling tussen de Amerikaanse en Nederlandse politieorganisaties.

De VS presenteren jaarlijks een rapport waarin de prestaties van verscheidene landen worden geëvalueerd op het gebied van bestrijding van drugssmokkel en drugsproduktie.

Ook stelt Washington een lijst op van landen die beschouwd worden als belangrijke drugsproducenten of doorvoerlanden voor drugs. Op die lijst staan dit jaar onder meer Afghanistan, Bolivia, Brazilië, Colombia, India, Mexico, Nigeria, Pakistan en Venezuela.