TILBURG - Brugklassers blijven gebukt gaan onder hun boekentas. Volgens onderzoekster L. Sontag van het Tilburgse onderszoeksbureau IVA zeulen de leerlingen die zelf tussen de 30 à kilo wegen nog steeds met schooltassen van gemiddeld 6,4 kilo.

Dat was de uitkomst van een onderzoek dat eind 2001 in opdracht van het ministerie van Onderwijs heeft uitgevoerd. Sontag denkt niet dat het gewicht in de tussentijd erg veranderd is. Het probleem doet zich vooral voor bij brugklassers. Leerlingen in de tweede en derde klas zijn over het algemeen al wat groter.

In 1998 werd naar aanleiding van protest van ouders, leerlingen en scholen de commissie-Boekentas ingesteld. Toen woog de gemiddelde boekentas zeven kilo. De commissie formuleerde indertijd een aantal tips om het gewicht terug te dringen, maar dit leverde door de jaren heen niet veel resultaat op.

Zo worden kluisjes op scholen, vertelt Sontag, vaak gebruikt om jassen en gymspullen in te stoppen. Boeken passen er dan niet meer bij. Voorlichting voor leerlingen werkt maar voor een week of twee, zo bleek na workshops die het IVA op een paar scholen heeft gegeven. Daarna gaat toch alles weer in die tas. Het opstellen van roosters met meer blokuren, wat weer een set boeken voor een extra vak per dag scheelt bleek in de praktijk erg ingewikkeld.

Sontag heeft naar aanleiding van gesprekken met schoolleiders en docenten nieuwe aanbevelingen gedaan. Behalve het beschikbaar stellen en promoten van het gebruik van kluisjes, het op school maken van huiswerk, het vervangen van oefen- en werkboeken door CD-roms, stelt ze ook voor dat scholen een extra set boeken in de klas houden. Op die manier kunnen de leerlingen hun boeken thuis laten. Verder moeten leerkrachten hun pupillen duidelijk blijven uitleggen welke boeken ze wel en niet mee moeten nemen.

Het probleem doet zich, volgens Sontag, mede door de basisvorming op alle schooltypen voor. Daar door worden tegenwoordig ook op het vmbo meer vakken gegeven in het eerste jaar. Of brugklassers door de zware boekentassen meer rug-, schouder- of nekklachten hebben is volgens Sontag nog niet bekend. "Dat is pas op de lange termijn meetbaar."