DEN HAAG - De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat de Schiedamse parkmoord niet als een incident kan worden afgedaan. De PvdA wil dat er een vertrouwenspersoon komt waar justitie-medewerkers naar toe kunnen. De VVD ziet met de PvdA graag dat een onafhankelijke commissie onderzoekt of er structureel iets mis is binnen Justitie. D66 wil weten of Donner toegeeft dat het om structurele tekortkomingen gaat en hoe hij die wil aanpakken.

De LPF, Groep Wilders en Groep Nawijn willen dat de betrokken OM-functionarissen uit hun functie worden gezet.

Van Haersma Buma waarschuwde er voor om het strafproces nu helemaal overhoop te gooien. "Als wij ons laten meeslepen door de emotie, gaat de volgende affaire over het feit dat evidente daders van zedendelicten uit angst voor fouten worden vrijgesproken", zei Van Haersma Buma. Het CDA-Kamerlid vindt dat de Schiedamse parkmoord niet als incident af kan worden gedaan. "Als het in deze zaak fout kan gaan, dan kan dat ook in andere zaken."

Hij wil verder dat minister Donner van Justitie onderzoekt wat er klopt van de beschuldiging van voorzitter Van de Kamp van de politiebond ACP dat meer politiemensen hebben gemeld dat ze in gewetensnood komen, omdat het Openbaar Ministerie ontlastend materiaal achterhoudt.

Ontslagen

Van Haersma Buma zei geen reden te hebben om te twijfelen aan de capaciteit van CDA-minister Donner om de nodige veranderingen bij politie en justitie door te voeren. Ook vindt het CDA niet dat de betrokken officier van justitie hoeft te worden ontslagen. Die heeft volgens Van Haersma Buma fouten gemaakt, maar niet onrechtmatig gehandeld.

Rechtzetten

Het Kamerlid riep het televisieprogramma Netwerk op bepaalde "onjuistheden" in de uitzending van vorige week recht te zetten, omdat door die beschuldigingen de integriteit van het Openbaar Ministerie onterecht in twijfel is getrokken.

Ook pleitte Van Haersma Buma ervoor in het publieke debat niet meer de volledige naam van slachtoffers te gebruiken. Voortaan zouden ze, net als bij verdachten, alleen met initialen moeten worden aangeduid.

Overplaatsing

De LPF-fractie in de Tweede Kamer vindt dat de officier van justitie en de advocaat-generaal die betrokken waren bij de Schiedamse parkmoord, uit hun functie moeten worden gezet. Wat het LPF-Kamerlid Eerdmans betreft, worden ze overgeplaatst. Hij zei dat donderdag in het debat in de Tweede Kamer over de affaire.

Ook de Kamerleden Wilders (Groep Nawijn) en Nawijn (Groep Nawijn) dringen aan op het ontslag van de functionarissen die de fouten hebben gemaakt. Justitie heeft volgens Eerdmans in de zaak verwijtbaar gehandeld.

"Vrouwe Justitia blijkt haar blinddoek te hebben ingeruild voor oogkleppen die haar het zicht op de ware dader hebben ontnomen", stelde Eerdmans. Hij vindt het verder niet genoeg dat het OM excuses heeft aangeboden voor de te harde manier waarop Maikel, het vriendje van het vermoorde meisje Nienke Kleiss, is verhoord. Een schadevergoeding aan Maikel en zijn familie is op z'n plaats, meent de LPF.

Andere strafzaken

D66 wil dat minister Donner van Justitie ook andere strafzaken op open wijze onderzoekt. "De zaak van Nienke Kleiss kan niet worden weggezet als een uitzondering", zei D66-Kamerlid Van der Laan donderdag in het spoeddebat over de Schiedamse parkmoord.

Als in zo'n grote zaak zo slordig wordt gewerkt, dan kan dat volgens Van der Laan ook in kleinere zaken het geval zijn. D66 vindt dat er een cultuuromslag nodig is in de justitieketen maar vraagt zich af of dit mogelijk is en hoe Donner dat gaat realiseren.

Rechtsgevoel

Ze wijst daarbij op de bijeenkomsten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) waarbij honderden medewerkers van politie en justitie aanwezig waren. "Iedereen hield zijn mond. Is er zo weinig rechtsgevoel?"

Verder wil Van der Laan weten waarom de bewindsman in eerste instantie zo fel van zich afsloeg nadat de affaire via de media aan het licht was gekomen. Daardoor wekte hij de indruk dat de beeldvorming belangrijker is voor justitie dan het uitzoeken van mogelijke misstanden. Ook de aanval op de media gaf volgens haar geen pas.

D66 wil weten of Donner toegeeft dat het om structurele tekortkomingen gaat in de justitiële keten en of hoe hij dat gaat aanpakken.

Vertrouwenspersoon

De PvdA wil dat er een vertrouwenspersoon komt waar medewerkers van politie en justitie terechtkunnen als ze vermeende misstanden in hun organisatie aan de kaak willen stellen. Ook steunt de fractie het voorstel van de VVD om een onafhankelijke commissie te laten onderzoeken of er meer mis is binnen het opsporingsapparaat dan alleen de fouten die in de Schiedamse parkmoord zijn gemaakt. Dat zei PvdA-Tweede-Kamerlid Wolfsen donderdag in het debat over de affaire.

De vertrouwenspersoon moet volgens hem gezaghebbend en boven elke twijfel verheven zijn. Ambtenaren die tegen bepaalde zaken aanlopen, met hun geweten in de knoop komen of niet aan de bel durven of kunnen trekken, zouden de kwestie aan hem kunnen voorleggen. De Tweede Kamer zou elk kwartaal met de vertrouwenspersoon kunnen spreken om te weten wat er speelt.

Signalen

Volgens Wolfsen moet de Kamer iets doen met de vele mensen die kennelijk aan de bel trekken. Zo had de politievakorganisatie ACP naar aanleiding van de Schiedamse parkmoord gezegd vaker signalen te krijgen dat het Openbaar Ministerie (OM) bewust ontlastend bewijs uit dossiers in strafzaken houdt. Volgens ACP-voorzitter G. van de Kamp hebben politiemensen gemeld dat ze daardoor in gewetensnood zijn komen.

Wolfsen meent dat niets erop wijst dat de vele fouten die rond de moord op het meisje Nienke Kleiss in de opsporing en vervolging zijn gemaakt, een incident zijn geweest. Daarom steunt hij de door minister Donner van Justitie aangekondigde aanpak van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het OM.

Wolfsen noemde het onacceptabel dat er "zo massaal en zo massief" zoveel fouten zijn gemaakt. Hij wil van Donner weten wat er met de daarvoor verantwoordelijk medewerkers van het NFI en het OM gebeurt.

Nu dankzij het evaluatierapport van het OM en andere rapporten alle feiten rond de Schiedamse moordzaak boven tafel lijken te zijn, vindt Wolfsen niet meer dat er een parlementair onderzoek naar de zaak moet komen.