DEN HAAG - De schuldige van het lekken van de miljoenennota moet in de Tweede Kamer zitten. Minister Zalm(Financiën) benadrukt dat afgelopen dinsdag alle fractievoorzitters en de voorzitter van de Kamercommissie Rijksuitgaven vertrouwelijk een exemplaar hebben gekregen. Diezelfde dag nog lekte het stuk uit naar RTL Nieuws en dagblad Metro.

Op zijn internetdagboek meldde Zalm donderdag dat uit citaten en foto's blijkt dat het uitgelekte stuk het meest recente was, inclusief een voorwoord. Een versie die op geen enkele andere plek dan het parlement is afgeleverd, ook niet op andere departementen. "De koningin, de minister-president en ik hebben hem zelfs niet."

De in de Kamer afgeleverde exemplaren waren gewaarmerkt, want ze bevatten op alle pagina's de initialen van de betreffende fractievoorzitter. Omdat zowel RTL als Metro die buiten beeld hield, ziet Zalm geen mogelijkheden te achterhalen wie de uiteindelijke 'dader' is.

De medewerkster van het ministerie van Financiën die de miljoenennota bij de Kamer afleverde, gaat volgens Zalm in ieder geval vrijuit. "Voor die persoon steek ik niet alleen mijn hand in het vuur, maar ben ik bereid de brandstapel op te gaan", meldt Zalm.

Weisglas

Tweede-Kamervoorzitter Weisglas toonde zich eerder deze week nog ontstemd over de suggestie vanuit Financiën dat het lek in het parlement zat. Hij beweerde dat er vele exemplaren in omloop waren.