AMSTERDAM - Jongeren leiden een minder zorgeloos bestaan dan voorheen. De recessie en de gevolgen in de samenleving van de moord op Theo van Gogh hebben invloed op hun bestaan. Daarentegen geven ze aan wel gelukkig te zijn met zichzelf en met hun leven, blijkt uit het Jongeren-onderzoek van bureau Qrius, dat donderdag verschijnt.

Uit het rapport komt naar voren dat veel jongeren moeite hebben met de multiculturele samenleving. Ze weten niet goed hoe ze met andere bevolkingsgroepen, die ze op school of tijdens het uitgaan tegenkomen, moeten samenleven. Bovendien maken veel tieners zich druk over de dreiging van terrorisme, het milieu en de afbrokkeling van de verzorgingsstaat.

Terrorisme

Vooral de opkomst van het internationale terrorisme houdt hen bezig. Het geeft ze een gevoel van onzekerheid. De politiek heeft geen invloed op die onrust. "De gebeurtenissen hebben veel invloed op mijn leven. Ik mis in Nederland en de wereld goed leiderschap, waardoor je je afvraagt: loopt het allemaal wel goed af", aldus een van de ondervraagden.

De jongeren ontkomen ook niet aan de gevolgen van de recessie in ons land. Uit het onderzoek blijkt dat ze minder inkomsten hebben dan voorheen. Jongeren komen lastiger aan een baantje, omdat de werkplekken waar ze veelal terechtkunnen onder druk staan. Daarbij gaat het vooral om de supermarkten, de horeca en bezorging van reclamefolders en kranten. Ook blijkt het moeilijk na het afronden van een opleiding een goede baan te krijgen.

Inkomen

Sommige groepen jongeren hebben dan ook moeite om rond te komen. Hun inkomsten nemen af, terwijl het levensonderhoud duurder wordt. Vooral voor de huur van een kamer moeten ze flink in de buidel tasten. Qrius heeft dan ook voor het eerst gekeken naar de schulden van jongeren.

Op het eerste gezicht lijken deze cijfers schrikbarend. Van de jongeren tussen 12 en 14 jaar heeft 7 procent schulden, bij 15-19 jaar is dat 15 procent, bij 20-24 jaar 34 procent en in de leeftijdsgroep 25-29 jaar zelfs 44 procent. Een groot deel hiervan betreft een lening bij de bank voor een studie. Bij de ouderen gaat het vaak om een hypotheek. Volgens Qrius heeft slechts een kleine groep structureel geldproblemen.

Betrokkenheid

Het onderzoek wijst uit dat de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren lange tijd niet zo groot is geweest als nu. Qrius doet zelfs een vergelijking met het begin van de jaren tachtig, toen het economisch ook slecht ging en jongeren streden tegen kernwapens en -energie en krakers zich verzetten tegen kapitalisten. Het bureau verwacht niet dat het diezelfde kant op gaat, want jongeren hebben het tegenwoordig comfortabeler. Ze zullen zich alleen wel moeten gaan verdedigen om die positie te behouden, luidt de conclusie.