De gesprekken over een pensioenakkoord naderen een einde. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) heeft met werkgevers en werknemers een principeakkoord bereikt, melden bronnen dinsdag aan NU.nl. Zij moeten de plannen nog wel voorleggen aan de eigen achterban.

De betrokken partijen leggen de voorstellen waar zij het over eens zijn geworden dinsdag voor aan hun achterban.

Woensdag wordt er verder gesproken. Dan hopen de partijen bij de Sociaal-Economische Raad (SER) een definitief pensioenakkoord te presenteren.

Veel hangt af van wat het ledenparlement van de FNV hierover te zeggen heeft. Als de grootste vakbond van het land ermee akkoord gaat, dan zijn GroenLinks en PvdA ook sneller bereid om te tekenen. Deze partijen zijn nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW zal de plannen voorleggen aan het bestuur.

Er werd maandagnacht overeenstemming bereikt over de AOW-leeftijd, een van de lastigste hobbels in het pensioendossier.

AOW-leeftijd bevriezen op 66 jaar en minder snel laten stijgen

De AOW-leeftijd stijgt volgens de huidige plannen in 2021 naar 67 jaar en wordt daarna gekoppeld aan de levensverwachting. Die koppeling is nu een op een. Dit wil zeggen dat iedereen een jaar langer moet doorwerken als Nederlanders ook gemiddeld een jaar ouder worden.

Er is nu een compromis bereikt waarbij de AOW-leeftijd de komende twee jaar wordt bevroren op 66 jaar en vier maanden en daarna geleidelijk stijgt naar 67 in 2024.

Vanaf dan willen de onderhandelaars de genoemde koppeling loslaten. In het voorstel moeten werknemers acht maanden langer doorwerken als Nederlanders gemiddeld een jaar ouder worden. Het kabinet wil daar structureel 4 miljard euro voor vrijmaken.

Eerder stoppen met werken en zzp-pensioen

Er komt een regeling voor werknemers met een laag inkomen die eerder willen stoppen met werken.

Nu moet iedereen die voor zijn pensioendatum wil stoppen een fiscale boete betalen. Het kabinet wil daarmee voorkomen dat er massaal gebruik wordt gemaakt van vroegpensioenregelingen.

Als het aan de onderhandelaars ligt, wordt er voor mensen met een jaarinkomen tot 19.000 euro een uitzondering gemaakt. De boete gaat pas gelden vanaf dat bedrag.

Er is ook een afspraak gemaakt over pensioenen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). Het moet voor deze groep makkelijker worden om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds. Dit wordt echter geen verplichting.

Zzp'ers zouden zich volgens de onderhandelaars wel verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Stelsel op de schop, andere manier van sparen

Het pensioenstelsel wordt aangepakt. Daardoor moet het in de toekomst eenvoudiger worden om pensioenen eerder te korten als het slecht gaat en eerder te laten stijgen in goede tijden.

Verder willen de partijen de zogenoemde doorsneesystematiek afschaffen. Volgens deze systematiek betalen jong en oud bij hetzelfde pensioenfonds dezelfde premie. Dit lijkt eerlijk, maar komt in feite neer op een vermogensherverdeling van jong naar oud.

De inleg van jongeren (in dit geval 45 jaar en jonger) is meer waard dan die van ouderen, omdat hun geld langer kan renderen.

Het afschaffen van de doorsneesystematiek kost wel 60 miljard euro in pensioenopbouw van vooral oudere werknemers. De vakbonden hebben altijd gezegd dat zij daarvoor gecompenseerd moeten worden.