Paul Cliteur wordt toch de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. De partij meldt dinsdag dat de Leidse hoogleraar door de fractie unaniem gekozen is om de partij in de Eerste Kamer te leiden.

Dat Cliteur de senaatsfractie zal aanvoeren, mag een kleine verrassing heten. Hij gaf meerdere malen aan geen enkele ambitie te hebben om het fractievoorzitterschap op zich te nemen. "Ik zie mezelf als de ideale tweede man, niet als beoogd fractieleider", zei hij eerder.

Cliteur, die eerder voor de VVD en Partij voor de Dieren actief was, fungeerde al eerder als "woordvoerder" van de Eerste Kamerfractie nadat medeoprichter en beoogd fractieleider Henk Otten door partijleider Thierry Baudet aan de kant werd geschoven.

Otten uitte onder meer kritiek op de radicaalrechtse koers van Baudet en vond dat de partijleider het succes van FVD meer met de partijleden moest delen. Als reactie daarop ontnam Baudet Otten het fractievoorzitterschap in de senaat en was hij ook niet langer gewenst als medewerker van de Tweede Kamerfractie. Ook bracht hij naar buiten dat Otten een greep uit de partijkas had gedaan.

FVD stelt verder dat het als grootste partij in de nieuwe Eerste Kamer het recht heeft om de Kamervoorzitter te leveren, maar de partij verloor die positie vorige week bij de Eerste Kamerverkiezingen. FVD wist toen geen restzetel in de wacht te slepen en is nu samen met de VVD gedeeld de grootste.