DEN HAAG - Nederland is nog niet in alle opzichten klaar voor grootschalige rampen. Dat bleek woensdag in een overleg met de Tweede Kamer. De professionaliteit van de hulpverleners is volgens minister Remkes van Binnenlandse Zaken redelijk op orde.

Maar aan de onderliggende structuur schort volgens hem nog het een en ander. Als zich bijvoorbeeld een zeer omvangrijke ramp voordoet waarbij tweehonderd zwaargewonden vallen, kunnen er te weinig ziekenhuisbedden zijn, zei Remkes. Hij benadrukte echter dat dat afhankelijk is van de aard van de ramp en de regio waar en het tijdstip waarop het incident plaatsvindt.

Ziekenhuizen

De bewindsman wil graag een discussie met betrokkenen en de Kamer over de vraag op welke omvang van een ramp de capaciteit in ziekenhuizen moet worden ingericht. Een ramp zoals de recente bomaanslagen in Londen kan Nederland hebben, stelde Remkes na afloop van het debat over de terreuroefening Bonfire van begin april in en rond de Amsterdam ArenA.

Maar volgens PvdA-Kamerlid Van Heteren toont de evaluatie daarvan aan dat ons land nog niet klaar is voor grote rampen. CDA'er Van Bochove en LPF'er Eerdmans kwamen tot dezelfde conclusie. Ook VVD-Kamerlid Van Schijndel constateerde dat Nederland de crisisbeheersing nog niet onder de knie heeft en dat die eigenlijk nog in de kinderschoenen staat.

Maatregelen

Remkes, die stelde "in een aantal opzichten" er wel klaar voor te zijn, kondigde eind juni maatregelen aan om de rampenbestrijding te verbeteren. Zo moet het Nationaal Coördinatiecentrum, dat tijdens de oefening steken liet vallen, begin volgend jaar goed functioneren. Een Nederlandse delegatie gaat bovendien binnenkort naar Groot-Brittannië om lessen te trekken uit de manier waarop de Britse regering op de terreuraanslagen heeft gereageerd.

Oefeningen

Ook vindt Remkes dat de landelijke en lokale overheden de komende tijd veelvuldig en geregeld terreur- en rampenoefeningen moeten houden. Behalve Amsterdam gaan ook Rotterdam, Utrecht en Den Haag een oefenprogramma opstellen. Een keer in de twee jaar komt er een grootschalige oefening zoals Bonfire.

Geld om al die oefeningen te bekostigen, hoeft wat Remkes betreft geen direct probleem te zijn.