BUNNIK - Veel instellingen voor thuiszorg hebben in 2004 met verlies gedraaid. Bovendien staat het gros van de instellingen er financieel gezien slecht voor. Dat blijkt uit een onderzoek dat Z-org, de voormalige Vereniging voor Thuiszorg, woensdag heeft gepresenteerd.

De organisatie kijkt met zorg naar de toekomst. De overheid heeft de afgelopen jaren bezuinigd op thuiszorg. Daarbij broedt de politiek op een andere opzet van de zorg aan huis voor zieken en ouderen. Zo wil het ministerie van Volksgezondheid dat er meer onderlinge concurrentie komt.

Volgens de koepelorganisatie moeten instellingen de kans krijgen zich voor te bereiden op de toekomst, bijvoorbeeld door financiële reserves op te bouwen. Directeur A. Koster doet een oproep aan de rijksoverheid en zorgverzekeraars om hier rekening mee te houden.