DEN HAAG - Net als vorig jaar is een week voor prinsjesdag de miljoenennota uitgelekt. Ondanks alle maatregelen van het kabinet om vroegtijdige publicatie te voorkomen, hebben enkele media het stuk dinsdagavond in handen gekregen, onder hen RTL Nieuws en dagblad Metro.

Premier Balkenende, net in New York aangekomen voor de VN-top, noemde het uitlekken "jammer". "Het is altijd vervelend als er wordt gelekt. We zien het vaker en dat is zeer te betreuren." Balkenende voelt niet voor een onderzoek door de rijksrecherche naar het lek. Daarvoor is de verspreiding van de miljoenennota te groot. Of het gevolgen heeft voor de embargoregeling voor volgend jaar (waaronder media de prinsjesdagstukken onder embargo enige dagen eerder krijgen), kon de premier nog niet zeggen.

Lek

Ook het ministerie van Financiën betreurt het lek op de dag dat 's ochtends alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer een gewaarmerkt exemplaar onder embargo ontvingen. Het departement stelt verder geen onderzoek in. Tweede-Kamervoorzitter Weisglas wilde dinsdagavond niet reageren.

Ophef

Vorig jaar ontstond nog veel ophef nadat RTL Nieuws de miljoenennota vroegtijdig openbaarde. Minister Zalm (Financiën) kondigde toen aan waarmerken en andere beveiligingscodes te zullen gebruiken om herhaling te voorkomen. Komende zaterdag krijgen media en politici alle stukken onder embargo uitgereikt.

Traditioneel waren in aanloop naar prinsjesdag, volgende week dinsdag, vrijwel alle kabinetsmaatregelen voor 2006 al uitgelekt of door ministers zelf naar buiten gebracht. Zo was bekend dat het kabinet 2,5 miljard euro uittrekt voor lastenverlichting, inclusief de eerder al aangekondigde afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendzaakbelasting. Belangrijke koopkrachtmaatregelen zijn onder meer de verlaging van de WW-premie voor werknemers, een verhoging van de heffingskorting en het bevriezen van de brandstoffenaccijns.

Lastenverlichting

Met de lastenverlichting ziet 2006 er een stuk positiever uit dan dit en de afgelopen jaren. Vrijwel iedereen gaat er in koopkracht op vooruit en ook de kwakkelende economie trekt aan.

Minister Zalm is in zijn inleiding van de miljoenennota dan ook een stuk optimistischer: de economische groei komt naar verwachting uit op 2,5 procent, de werkgelegenheid neemt toe en de inflatie blijft laag. "Volgend jaar wordt beter en dankzij de ingezette hervormingen kan de Nederlandse toekomst in een veranderende wereld met vertrouwen tegemoet worden gezien", schrijft Zalm volgens Metro in zijn voorwoord.

Het kabinet investeert zoals bekend flink in onderwijs, kennis, milieu en kinderopvang. Zo is er voor de aanpak van luchtvervuiling 400 miljoen euro beschikbaar, om tegemoet te komen aan de hoge kosten voor kinderopvang is er 200 miljoen. Voor toponderzoek trekt het kabinet 100 miljoen uit.