Het kabinet wil met een aantal maatregelen fouten rond de toekenning van verlof voor zware gewelds- en zedendelinquenten, zoals Michael P., in de toekomst voorkomen.

Zo wordt het verplicht om persoonsgegevens van gevangenen te delen met de reclassering of de forensische kliniek.

"We moeten laten zien dat we leren van gemaakte fouten en dat we voortgang boeken op de aangekondigde maatregelen", aldus minister Sander Dekker (Rechtsbescherming).

In de zaak rond P., de man die is veroordeeld voor het verkrachten en doden van Anne Faber, had de gevangenis in Vught niet alle relevante informatie overgedragen aan zijn behandelaars.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) meldde onlangs in een kritisch rapport dat dit mede kwam doordat P. daar geen toestemming voor had gegeven. De kliniek die hem moest behandelen, was daardoor niet op de hoogte van zijn gewelddadige verleden en zijn eerdere veroordeling voor het verkrachten van twee meisjes.

Minister wil verlof zonder informatie-uitwisseling onmogelijk maken

Met het kabinetsbesluit wil minister Dekker ervoor zorgen dat het onmogelijk wordt om gedetineerden zonder informatie-uitwisseling verlof te verlenen.

Sinds eind maart worden veroordeelden van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven al niet meer toegelaten tot het reclasseringstraject of behandeling in een forensische instelling zonder een analyse van het delict en de risico's die uitplaatsing (verlof) voor de samenleving kan opleveren.

Dekker wil daarnaast ook dat er vaker tbs wordt opgelegd, ook als een verdachte niet wil meewerken aan een psychologisch onderzoek. Hierdoor is het moeilijker om de geestelijke gesteldheid van een verdachte te bepalen en of diegene behandeling nodig heeft.

Door deze weigeraars op een speciale afdeling van het Pieter Baan Centrum (PBC) te observeren , wordt de kans op een diagnose vergroot. Ook wil de minister dat medische gegevens van een verdachte kunnen worden opgevraagd zodat er vaker tbs opgelegd kan worden.

Wat is tbs precies?
82
Wat is tbs precies?